Rosa himmel över världsarvet Falu gruva.

Världsarvet Falun

Upplev världsarvet Falun och gör en resa genom århund­radena. De miljöer och den kultur som formats genom genera­tioner bär unika vittnes­mål från tidig medel­tid till dagens samhälle. Upptäck Falu Gruva, bergs­manna­land­skapet, inbjudande träd­gårdar och charmiga trä­stads­delar fyllda med falu­röda hus.


Den tusenåriga verksam­heten vid och kring Stora Kopparberget utgör ett industri­historiskt kultur­arv utan mot­stycke. Därför upptogs Falun på Unescos lista över världsarv år 2001 och ska därmed bevaras för all framtid. Den tekniska, politiska och sociala utveck­lingen som ägde rum här bidrog till formandet av dagens svenska industri­samhälle. Världsarvets tre delar – gruvan, staden och bergsmannagårdarna – bidrar alla med sin egen unika charm till landskapet.

Falun inbjuder till en resa i tiden med Falu Gruva och bergsmans­bygden med sina ståtliga träd­gårdar. På 1600-talet produ­cerades en tredje­del av världens koppar här, vilket gjorde att staden hade stor vikt inter­nationellt. Vid denna tid var Falun Sveriges näst största stad och gruv­driften var en oerhört viktig ekonomisk faktor. Natur­resurserna och handeln bidrog till Sveriges stor­makts­tid. Upptäck trästads­delarnas kvarter och känn historiens ving­slag bland de gränder och hus där gruv­arbetarna bodde för mer än 300 år sedan.

Upplev världsarvet Falun

Valda filter

Naturupplevelser i världsarvet

Evenemang i Falu världsarv

Valda filter