Tillgänglighetsredogörelse Visit Dalarna

Visit Dalarna står bakom den här webbplatsen. Vi är medvetna om de brister som finns utifrån ett tillgänglighetsperspektiv och vi arbetar för att åtgärda dessa då vi önskar att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur visitdalarna.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet "Innehåll som inte är tillgängligt" nedan för mer information.

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.


Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från visitdalarna.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, är du välkommen att kontakta oss via e-post info@visitdalarna.se eller telefon 0771-62 62 62.


Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.


Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.


Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är i nuläget inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.


Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven
Vi har låtit tillgänglighetsexperter från Axess Lab genomföra granskning av  visitdalarna.se under juli-augusti månad 2020. De har även gjort användartester genom att låta människor med olika sätt att förstå och navigera på webbsidor, bland annat med hjälpmedel, att testa webbplatsen.

De största problemen berör användare med grav synnedsättning som navigerar med skärmläsare samt användare med nedsatt rörelseförmåga som styr med tangentbord eller hjälpmedel som bygger på tangentbordsstyrning. Dessa problem yttrar sig bland annat i formulärobjekt och kalendrar när man ska hitta och boka boenden eller bokningsbara evenemang.

Användare med svag syn kan uppleva problem vid navigation med förstorande hjälpmedel eller på vissa färgkontraster.

Användare med kognitiv nedsättning kan uppleva vissa element mer krävande, det gäller främst rörligt material eller vissa inslag i bokningsprocesser.

Fullständig och detaljerad tillgänglighetsrapport

Vår ambition är att ha åtgärdat tillgänglighetsproblem som är relaterade till den tekniska plattformen och användarupplevelsen senast 2020-12-31.

Vad gäller anpassning av databasrelaterat innehåll såsom texter och bildhänvisningar i de produkter som finns på visitdalarna.se, kommer arbetet att utföras i samband med löpande översyn och uppdatering av respektive produkt.


Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9§ lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Väsentlig information om innehållet i kartor avsedda för navigation finns på ett tillgängligt digitalt sätt. 


Hur vi testat webbplatsen

Axess Lab har gjort en oberoende granskning av visitdalarna.se.

Granskningsmetod: Tillgänglighetsgranskning av en expert, Axess Lab

Redogörelsen uppdaterades den 5 november 2020.