Anmäl ert evenemang


Här kan du som arrangör kostnads­fritt lägga in ert evenemang i vårt kalen­darium som visar hela Dalarnas turistiska utbud.


Att tänka på

Nedan har vi listat vad som är viktigt att tänka på innan du skicka in ett evenemang till oss. Ta gärna tiden och läs igenom för att undvika att ert evenemang inte publiceras för att innehållet är inte fullständigt.

Vi granskar alla inkomna evenemang innan publicering och förbe­håller oss rätten att bedöma vad som är besöks­närings­relaterat och vad som kommer med i kalendariet, samt rätten att göra justeringar i texten innan publicering sker.

När ert evenemang är godkänt kommer evenemanget att synas antingen i vårt kalendarium på förstasidan eller på våra resmålssidor. Har ni ett evenemang som är intressant för en internationell målgrupp, kan du skicka in en engelsk översättning för evenemanget till vår e-post. Formuläret gäller även för utställningar som syns under vår sida "Kultur & livsstil".

Följande bedömningskriterier gäller för vilka evenemang som får synlighet:

 1. Ett evenemang som publiceras i Visit Dalarnas evenemangskalender vänder sig till och marknadsförs av arrangör till både besökare och lokalbor, dock måste evenemanget vara besöksnäringsrelaterat.
 2. Evenemanget ska vara öppet för allmänheten och ej kräva medlemskap.
 3. Ett evenemang arrangeras kortvarigt och tidsbegränsat, men kan återkomma vid flera tillfällen. 
 4. Visit Dalarnas evenemangskalender är politiskt obunden. Evenemang som arrangeras av eller tillsammans med politiska partier/förbund eller informerar om demonstrationer publiceras inte.
 5. Arrangören får inte utesluta personer att besöka evenemanget på grund av ålder (förutom åldersgräns för barn), kön, etnisk tillhörighet och trosuppfattning. 
 6. Ett evenemang får inte upplevas kränkande för enskilda individer eller samhällsgrupper.

Visit Dalarna ser positivt på evenemang som vill bidra till ökad hållbarhet genom bland annat klimat- och miljöåtgärder eller insatser som gynnar såväl samhälle som besökare. Däremot ställer Visit Dalarna idag inga särskilda hållbarhetskrav utöver styrande lagar och regler.

 • Rubrik
  Sätt en rubrik som skapar nyfikenhet för besökaren (skriv ej rubriker bara med versaler). Det ska finnas en anledning till att man ska klicka vidare för att läsa mer.

 • Viktigaste först
  Börja med det viktigaste först. Börja med att lägga in det mest relevanta om evenemanget i ingressen. Då är störst chans att fånga besökarens intresse för just ert evenemang. Ingressen får innehålla max 260 tecken. Viktigt att tänka på också är att inte skriva i "vi"-form.

 • Kontaktuppgifter
  Lägg inte telefonnummer, e-postadresser eller länkar till andra sidor i varken ingress eller beskrivning. Detta lägger man kontaktuppgiftsfälten längre ner i formuläret. 

 • Undvik förkortningar
  Skriv ut hela ordet/frasen istället, använd ej exempelvis ”bl.a.” eller ”t.ex.”. När man skriver med förkortningar så stör det läsrytmen. Hela ord gör texten tillgänglighetsanpassad för alla.

 • Rättstavat?
  Innan ni skickar in ert evenemang, kolla en extra gång så att stavningen är rätt.

 • Bild
  För att publicera är det krav på minst en bild. Se till att bilden är relevant för evenemanget och har en bra upplösning. Måtten för bilder är 960 x 720 pixlar och får vara max 3 MB. Undvik loggor och affischer. Bilden får absolut inte vara stående.

 • Rättighet att använda bilden?
  Ni måste ha rätt att använda bilden ni lägger upp med evenemanget. Det är ni som arrangör som ansvarar för att ni har rätt att använda bilden. Det är därför viktigt att ni skriver in fotografens namn efter att ni har laddat upp bilden. Har ni inte rättigheterna för användandet av bilden riskerar ni kostsamma påföljder.

 • Ändrat eller inställt evenemang?
  Det är viktigt att ni som arrangör meddelar oss så att vi kan ändra informationen.

 • Namn på arena
  Är ert evenemang på en arena? Lägg då in namnet på arenan före besöksadressen så att besökaren enkelt hittar.

 • Är evenemanget vid flera tillfällen?
  Om ert evenemang är på samma ort men vid flera tillfällen rekommenderas det att ni lägger till flera tillfällen under rubriken "När är evenemanget?" istället för att skicka in samma evenemang flera gånger med olika datum. Då kan evenemanget visas i sin helhet med flera tillfällen.

 • Dold kontaktuppgift
  Om ni inte vill publicera era kontaktuppgifter, skriv dem i fältet "Intern information".

Evenemangsinformation

Vänligen lägg till evenemangets namn.
Emojis och text som inte är tillåten kommer att tas bort.
Vänligen lägg till en ingress.
Emojis och text som inte är tillåten kommer att tas bort.

Fakta


Kontaktinformation

Börja alltid med http:// or https://. Mellanslag är ej tillåtet.
Max 40 tecken
Vänligen lägg till en giltig adress.
Vänligen lägg till ett giltigt postnummer.
Vänligen lägg till ett giltig ort.

Bild(er)

Ange en eller flera bilder.
Total bilduppladdningsstorlek: 0kb


När är evenemanget?

Återkommande tillfällen
Datum Starttid Sluttid Längd Återkommande Val

Lägg till datum för ditt evenemang.


Lägg till kategori


Tillgänglighet


Intern information

Max 500 tecken


Det finns några fel. Fixa dem och försök igen.