Integritetspolicy & Cookies

Om din Integritet

Hos oss på Visit Dalarna värnar vi om din personliga integritet och efter­strävar alltid en hög nivå av data­skydd (till exempel skulle vi aldrig sälja dina person­uppgifter till ett annat företag). Nedan­stående informa­tion är en generell informa­tion till de som kan ha person­uppgifter lagrade hos Visit Dalarna AB.

Maj 2018 trädde en ny lag i kraft GDPR (General data Protection Regulation) som stiftats av EU. Denna lag är till för att skydda medborgarna i EU, och vem som äger rätten till personuppgifterna. Kortfattat så äger Individen rätten till sina egna personuppgifter, och vi som företag/organisation skall skydda dessa uppgifter från att hamna i orätta händer. Det är vår skyldighet att informera dig om hur vi använder dina personuppgifter, om var dessa finns och hur de används.

Läs vår integritetspolicy

Beställning av personuppgifter

Vid radering, förändringar eller utdrag av personuppgifter skall du kontakta vår Kommunikationsansvarige genom e-post till info@visitdalarna.se alternativt brev till: 
Visit Dalarna AB
Vasagatan 6
795 30 Rättvik 

Förfrågan skall innehålla följande uppgifter: 

 • Beskrivning av Ert ärende (vad som önskas) 
 • Beskrivning av särskilda skäl, i det fall det behövs. 
 • I vilken eller vilka roller du haft kontakt med oss (Se nedan tabell) 
 • Särskild beskrivning ifall utdrag från e-post konversationer önskas (se nedan) 
 • Hur Ni önskar informationen (Hämtas eller skickas med rekommenderat brev) 
 • Förnamn & Efternamn 
 • Önskat kontaktsätt vid kompletterande frågor: 
  • Ev: företag som man varit anställd hos vid kontakt med oss 
  • Alt 1: Adress, Postort & Postnummer 
  • Alt 2: E-postadress 
  • Alt 3: Telefonnummer 

Utdrag och förändringar i e-post är särskilt svårt och omfattande. Våra anställda äger möjlighet att använda företagets e-post i privata ärenden. Samt att e-post systemet saknar möjlighet att centralt söka och ta del av innehållet av de anställdas enskilda e-postlådor. Därför behöver vi kompletterande uppgifter samt en syftes beskrivning av varför uppgifterna önskas.  

Följande uppgifter behövs för sökning efter e-postkonversationer: 

 • Namn på anställda hos oss eller till vilken funktion man skickat e-post 
 • Under vilken period (från och till datum) som konversationer skett 
 • Varför uppgifterna önskas och vilket syfte de fyller. 
  • Vi förbehåller oss rätten att göra en bedömning om omfattning och berättigat skäl till önskat uppdrag. 

Särskilda skäl: 

Vid begäran av radering/anonymisering äger personuppgiftsägaren rätten att bli glömd, under förutsättning att man inte bryter mot annan i Sverige gällande lag/förordning. I de fall person önskar bli raderad så kan personuppgifter finnas kvar på ev. säkerhetskopia.  

Då det är svårt att radera enskilda poster i säkerhetskopia utan omfattande arbete eller risk för att annan data förstörs historiskt, så förbehåller vi oss rätten att göra en bedömning om risken för skada för personen i fråga. Om personuppgiftsägaren motsätter sig denna bedömning så önskar vi en beskrivning av de särskilda skälen varför säkerhetskopia skall raderas. En sådan beskrivning skall innehålla en beskrivning av vilken skada personuppgiftsägaren kan åsamkas vid en återläsning av säkerhetskopia (skälig grund). 

Säkerhetsåtgärder: 

Organisationen är skyldig att inom 30 dagar göra informationen tillgänglig för dig. Av säkerhetsskäl är Personuppgiftsansvarig skyldig att säkerställa din identitet och skydda integriteten innan vi kan lämna ut informationen du begärt. Därför finns två (2) alternativ att få denna information: 

 1. Du hämtar själv uppgifterna på vårt Huvudkontor i Rättvik, på en överenskommen dag/tid.
 2. Du skall till detta möte ta med Godkänd ID handling (Se Polis och Skatteverket).
 3. Vi skickar ett USB lagringsmedia via rekommenderat brev, som löses ut till självkostnadspris.

I de fall det är möjligt för personuppgiftsägaren att via egen inloggning i system att ta del, ändra och bli glömd/anonymiserad. Skall personuppgiftsägaren själv hantera detta via sin inloggning.

Cookies

Vad är cookies och hur använder vi det?

Cookies (eller kakor) är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som skickas från vår webb­server och sparas på din webb­läsare eller enhet.

På visitdalarna.se använder vi följande cookies:

1. Sessionscookies (en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webb­läsare eller enhet).
2. Varaktiga cookies (cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut).
3. Förstapartscookies (cookies som sätts av webb­platsen du besöker).
4. Tredjepartscookies (cookies som satts av en tredje­parts webb­plats. Hos oss används de i första hand för analyser och annon­sering, genom till exempel Google Analytics och Facebook. 5. Liknande tekniker (tekniker som lagrar infor­mation i din webb­läsare eller i din enhet på ett sätt som liknar cookies).

De cookies vi använder förbättrar normalt sett de tjänster vi erbjuder. Några av våra tjänster behöver cookies för att fungera korrekt, medan andra förbättrar tjänsterna för dig. Vi använder cookies för över­gripande analytisk infor­mation avseende din använd­ning av våra tjänster och för att spara funktionella inställ­ningar så som språk och andra upp­gifter. Vi använder även cookies för att kunna rikta relevant marknads­föring till dig.

Kan jag själv styra använd­ningen av cookies?

Ja, din webbläsare eller enhet ger dig möjlighet att ändra inställ­ningarna för använd­ningen och omfatt­ningen av cookies. Gå till inställ­ningarna för din webb­läsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställ­ningarna för cookies. Exempel på sådant du kan justera är blockering av alla cookies, att endast acceptera första­parts­cookies eller att radera cookies när du stänger ner din webb­läsare. Ha i åtanke att vissa av våra tjänster kanske inte fungerar om du blockerar eller raderar cookies. Du kan läsa mer om cookies på post- och tele­styrelsens webb­plats.