Taste of Dalarna 1

Taste of Dalarna

– din genväg till de lokala smakupplevelserna i Dalarna


För att guida dig genom landskapet till gårdsbutiker, restauranger, caféer, hantverksbryggerier och mat- och dryckesproducenter som sätter de lokala råvarorna och smakupplevelserna i främsta rummet finns nu Taste of Dalarna.

Dalarnas många lokala producenter och odlare, gårdar med småskalig köttproduktion, skogarnas bär och vilt och vattendragens färska fisk ger fantastiska förutsättningar för att arbeta med mat och dryck ur ett lokalt och hållbart perspektiv.

Taste of Dalarna har skapats för att lyfta fram de aktörer som valt att ta tillvara på landskapets resurser för att erbjuda besöksmässigt kvalitetssäkrade mat- och dryckesupplevelser och som:

  • Prioriterar och synliggör lokala råvaror, produkter samt hantverket bakom
  • Utmärks av kärnvärdena äkta, ärligt, genuint och med tydligt ursprung
  • Lyfter fram storyn bakom råvaran, produkten och hantverket

För att lättare hitta till våra mat- och dryckesaktörer finns här en karta med alla 27 som idag ingår i Taste of Dalarna.
Vartefter vi blir fler i nätverket så uppdateras kartan här på sidan.

Låt dina upplevelser berikas genom att verkligen smaka på Dalarna!

Mat- & dryckesevenemang

På kartan nedan ser du var alla våra lokala mat- och dryckesaktörer finns i Dalarna. Du kan välja att se en kategori i taget eller fler samtidigt.