Rödmålad stuga med en flaggstång på gården.

Finnmarken genom Dan Anderssons ögon

Sydvästra Dalarnas stora naturområden och djupa skogar är fyllda av rester från de människor som bosatte sig här för över 400 år sedan. Influenserna lever vidare än idag och har gjort så i generationer. Det märks inte minst i den berömda poeten Dan Anderssons texter, som speglar områdets säregna miljöer och mänskliga livsöden.


Finnmarken är döpt efter de tusentals skogsfinnar som tog sig från Finland till Dalarna, främst under 1600-talets första hälft. Att Dan Andersson skrev om sina upplevelser i trakten och omgivningarna är inte underligt, eftersom han levde och verkade på flera platser här.

– Grangärde och Finnmarken är omskrivet och vida känt. Andersson har beskrivit det väldigt uttrycksfullt och andra har inspirerats av honom. Det är mycket tragik och vemod i hans texter, men det är intressant att många känner delaktighet i det han skriver om. Naturen lockar, säger Anna Silfverin, programsamordnare för Dan Andersson-veckan.

Överraskningar i natten

Det var en midsommarkärlek som tog Anna till Dalarna. I grunden är hon keramiker och kulturarbetare, men jobbar sedan 2015 med Dan Andersson-veckan

– Mitt första besök i Ludvika och Smedjebacken var vid Knallis Mila en mörk natt. Vi kom sent och det var fullt hålligång där med mycket folk. Jag funderade lite var jag egentligen hamnat, det var väldigt exotiskt i jämförelse med Blekinge som jag kommer från. De blå bergen, skogarna, musiken, eldarna. Det var och är annorlunda! En mystisk men samtidigt uppslupen stämning rådde där inne i skogen.

Det hon hamnat i var alltså en av traktens höjdpunkter sommartid.

– Jag hade ingen aning om att det var en del av Dan Andersson-veckan. Det fick jag veta senare och nu jobbar jag med den. Det är roligt hur det faller ibland.

Poeten Dan Andersson, som kommer från Finnmarken och trakterna kring Ludvika.
Dan Andersson skrev och diktade ofta om hembygden i Finnmarken och trakterna kring Ludvika.

Behovet av naturen

Anna upplever att Dan Andersson är högaktuell än idag.

– Hans poesi inspirerar och lyfter frågor som är viktiga i moderna tider. Texterna beskriver demokrati och alla människors lika värde, men också vikten av att vårda och bevara natur och skog. Behovet av naturen både för den egna själen och för världens klimat.

De platser som förekommer i texterna har ofta anknytning till naturen runt Dan Andersson. Flera av dem går att besöka. 

– Några intressanta tips kan vara Skattlösberg by där Dan Andersson föddes och där Luossastugan ligger. Eller några av de vandringsleder som finns i byarna och skogarna.

 Anna Silfverin, programsamordnare för Dan Andersson-veckan.

Luossastugan i Skattlösberg by, där Dan Anderesson föddes.
Anna Silfverin är programsamordnare för Dan Andersson-veckan, som samlar en mängd olika evenemang i Dan Anderssons anda. Veckan avslutas exempelvis vid den välkända och omsjungna Luossastugan i Skattlösberg.

Uppdaterad information, aktuellt program och mer om de olika evenemangen finns att läsa här: Dan Andersson-veckan.