Resa till Dalarna och inom


Inget gör oss gladare än när männi­skor vill besöka Dalarna. Här hittar du information hur du resa till oss och inom. Men för att även nästa gene­ra­tion ska få möjlig­het att upp­leva vårt land­skap på samma fina sätt som idag behöver vi hjälpas åt. På denna sida listar vi inte bara hur du reser hit och inom Dalarna, utan även hur du kan resa med omtanke. Läs våra 6 tips om hur du kan resa med omtanke.

Gör medvetna val när du reser

Det finns många sätt att resa till och inom Dalarna. Genom att beräkna klimat­avtrycket på din resa kan du göra ett medvetet val baserat på dina möjlig­heter. 

Elbil som laddas vid kurbitsmålad laddstolpe.
En man med ryggsäck står vid en bäck i skogen.

Var rädd om naturen

Naturen är en av våra allra största till­gångar och den är till­gäng­lig för alla. Genom att visa hänsyn och inte lämna några avtryck efter dig bidrar du till att alla som vill vistas i naturen får en fin upp­levelse.

 • Vad får vi göra och inte i naturen? Läs mer om Allemansrätten – allas vår rätt men också skyldighet.
 • Vandra med guide. Hitta unika platser och lär dig mer om naturen genom att följa med en naturguide.
 • Förbered dig. Genom att ha koll på vädret, om det råder eldnings­förbud, samt öppet­tider och till­gäng­lig­het på platsen du vill besöka får du bättre förut­sätt­ningar till en bra natur­upp­levelse.
 • Gör kloka val. Välj en vandrings­led som passar din förmåga och packa smart.

Visa respekt för Dalarnas kulturarv

Vi är stolta över och delar gärna med oss av Dalarnas starka kultur­historia, med hant­verk, historiska miljöer, kända personer och språk. Så här kan du vara med och värna Dalarnas kultur­arv för fram­tiden:

 • Gå en guidad tur i kulturmiljö eller lär dig om den samiska kulturen.
 • Be lokalbefolkningen om hjälp att hitta guldkorn att besöka, smaka lokal mat och handla av lokala hant­verkare.
 • Lyssna till historierna vid våra hembygds­gårdar eller fäbod­miljöer.
 • Ta reda på vad du får göra och inte på de platser du besöker och respek­tera de skydd som finns.
 • Försäkra dig om att varan du köper är lokal och äkta, och visa hänsyn till Dalarnas djur och människor.
En grupp rödmålade dalahästar i trä.
En kvinna fyller en svart kaffekanna med vatten från en bäck.

Hushåll med resurser

Vi behöver alla hjälpas åt att ta ansvar för hur och när vi använder våra resurser. El och vatten ska finnas till­gängligt för alla oavsett tid och naturen ska hållas ren från skräp.

 • Använd de kärl som finns för käll­sortering och åter­vinning där du är. Om det saknas, ta med ditt skräp till en åter­vinnings­station.
 • Använd sparsamt med vatten när du duschar och diskar. Var rädd om vattnet i naturen och tänk på var du tömmer smuts­vatten, diskar eller tvättar dig.
 • Fyll gärna din flaska med Dalarnas goda kran­vatten i stället för att köpa.
 • Spara el på det sätt du kan, särskilt under de tider då för­bruk­ningen är som högst: 7–9 på morgonen och 17–19 på kvällen.

Skippa trängseln

Vissa tider på året är Dalarna extra välbesökt. Väljer du att komma hit utanför stora lov­tider och hög­säsong kan din upp­levelse bli en helt annan och något unikt.

 • Ta chansen att njuta av den femte årstiden vår­vintern, den sprakande höst­starten eller kanske en vår­konsert?
 • Upptäck unika upplevelser bortom de stora besöks­målen, kanske lockar till exempel en vattenfall­safari?
 • Koppla bort från stress och hitta upp­levelser för lugn och ro i Dalarna.
Två personer kikar ut över ett höstigt fjällandskap.
Ett par händer håller en tallrik med ett tunnbröd med korv på.

Välj lokalt

Genom att välja lokal­producerade varor, mat och upplevelser bidrar du till en levande bygd på den plats du besöker.

 • Upptäck Dalarnas mathantverk. Res runt bland lokala gårds­butiker och produ­center och fråga om lokal mat på den restaurang eller det café du besöker.
 • Se och upplev mer genom att ta del av lokala traditioner, artister, evene­mang och utställ­ningar.
 • Gå en kurs i lokalt hant­verk och ta med en bit av Dalarna hem.