Utställning om Hilma af Klint i Dalarna i sommar, på både Dalarnas museum i Falun och på Ottilia Adelborgmuseet i Gagnef.

Två gånger Hilma af Klint i Dalarna i sommar

Hilma af Klint är i ropet just nu. Allt fler upptäcker vilken pionjär hon var – både som konstnär med sitt abstrakta måleri och som självständig kvinna som vågade gå sin egen väg. I sommar går det att uppleva Hilma af Klint i två utställningar i Dalarna: på Dalarnas museum i Falun och på Ottilia Adelborgmuseet i Gagnef.


Det är ett omfattande arbete att skapa en utställning. Ibland gör omständigheterna, som till exempel en pandemi, att det ges extra tidsutrymme att tänka, gå in än djupare i materialet, följa alla trådar, planera och därmed berätta en mer komplett historia. Så blev fallet för Ingrid Zakrisson, ordförande i Ottilia Adelborgföreningen i Gagnef, och hennes kollegor när de fick möjlighet att visa Hilma af Klint i Dalarna.

– Vi visste att det fanns en koppling mellan Ottilia Adelborg och Hilma af Klint och det är den här relationen vi tar fasta på. Utställningarna samlas under namnet ”Att söka sin väg” och det är just det vi visar. Vägen från deras första möte på Konstakademin i Stockholm, vidare till att de hittar sin identitet, sin form och vad de vill arbeta med. Tidsmässigt handlar det om en 20-årsperiod, från 1880-talet fram till 1904. Visst går de lite skilda vägar i livet, men håller hela tiden kontakt.

Utställningar om Hilma af Klint och Ottilia Adelborg och deras vänskap går att se i både Falun och Borlänge.
Hilma af Klint och Ottilia Adelborg delade en livslång vänskap. I sommar går det att se utställningar om såväl vänskapen som konstnärskapen i både Falun och Gagnef. Foto: Moderna museet samt Konstakademien.

Utställning i Falun och Gagnef

I sommar berättas alltså om de båda konstnärsvännerna på två platser i Dalarna. På Ottilia Adelborgmuseet i Gagnef ligger fokus på ett möte i just Gagnef 1904, då Hilma hälsade på Ottilia.

– Hon stannar i elva dagar och besöket är väl dokumenterat i både dagböcker och i målningar. Ottilia visar Hilma bygden och presenterar henne för människor. De målar tillsammans, ungefär samma motiv, men i olika utföranden och tolkningar vilket också syns i utställningarna, säger Ingrid.

I Falun på Dalarnas museum är hela den stora salen fylld med verk. Ett stort antal är i original och har aldrig tidigare visats.

– Hilma är het. Hon fått ett otroligt uppsving bara den senaste tiden, framför allt den abstrakta konsten hon blivit synonym med. Det är en konst man tar till sig även om man kanske inte förstår hennes tanke bakom, för det är en fantastisk bildvärld som hon skapar. Den kan man då ställa mot de målningar vi kommer visa, som är mer det traditionella slaget.

Hilma af Klints "Utsikt med björk" från 1906.
Hilma af Klints "Utsikt med björk" från 1906 (privat ägo).

Hilma och Ottilia utmanade kvinnliga normer

Både Hilma och Ottilia gick alltså Konstakademin på 1880-talet, på utbildningens kvinnliga avdelning.

– Det var inte en speciellt stor grupp, men de kvinnor som gick där höll ihop och blev vänner. De alla utmanade ju den norm som var, att inte gifta sig och skaffa familj. Istället ville de utveckla sitt konstnärskap, bli självständiga och få en yrkesroll.

Efter utbildningen hamnar Ottilia så småningom i Gagnef. Här satsar hon på sin egen konst och skapar många av de barnböcker hon är så känd och omtyckt för. Hilma stannar kvar i Stockholm och arbetar vidare som konstnär. Hon är tidigt intresserad det ockulta, av andevärlden och seanser. Det ligger i tidens anda, med August Strindberg och Viktor Rydberg.

– Det är så hon kommer hon in på det abstrakta och att förmedla en verklighet man inte ser, den osynliga världen runt omkring oss. Det är spännande hur Hilma går utanför ramarna och att hon vågar det här, för på den tiden var det ingen som riktigt förstod vad hon höll på med. Det är först på senare tid man upptäcker att hon faktiskt är den första att måla abstrakt. Till och med tidigare än de man brukar börja räkna till de abstrakta – manliga – konstnärerna, konstaterar Ingrid.

Ottilia Adelborg, Landskap i snö, 1906, akvarell Gagnef kommun
Ottilia Adelborg, akvarellen "Landskap i snö" (1906), ägs av Gagnefs kommun.

Kulturstråk i Ottilias fotspår

Med tanke på pandemin är det förhandsbokningar som gäller för den som vill besöka utställningarna i sommar. På plats i Gagnef är ett tips att under tiden innan eller efter besöket att också gå det 2 km långa Kulturstråk som föreningen tagit fram i samarbete med kommunen.

– Det är en fin promenadslinga från museet, bort mot kyrkan och avslutas i Gagnefs minnesstuga. Längs vägen finns tio olika stationer med skyltar där går det att läsa om Ottilia och hennes Gagnef, men även om mötet kvinnorna emellan. Allt sätts upp nu i sommar och kommer sedan stå kvar permanent.

De två kvinnorna och deras relation utgör således en spännande grund för kulturella utflykter i sommardalarna. I Falun och Gagnef väntar inte bara konstverken i sig. Förhoppningsvis kan berättelserna om de två vännerna Hilma och Ottilia även väcka viktiga tankar.

– De inspirerar till att inte följa det vanliga spåret. De väljer vad de verkligen vill och de brinner för sitt konstnärsyrke, avslutar Ingrid.

Om utställningen

  • Utställningen ”Att söka sin väg – Konstnärsvännerna Ottilia Adelborg och Hilma af Klint” är ett samarbete mellan Dalarnas museum i Falun och Ottilia Adelborgmuseet i Gagnef.
  • Utställningen tar fasta på deras tidiga verk, 1880-tal fram till 1900-talets början.
  • På Dalarnas museum visas ett stort antal originalverk, flera av dem har aldrig tidigare visats.
  • I Ottilia Adelborgmuseet ligger fokus på konstnärernas möte i Gagnef 1904.

Besöksinformation

Dalarnas museum, Falun.
26 juni – 7 november 2021. Tisdag-söndag kl. 11-17.
Läs mer: dalarnasmuseum.se.

Ottilia Adelborgmuseet, Gagnef.
1 juli – 15 augusti 2021.
Torsdag-söndag kl. 12-16. 
21 augusti 12 september 2021. Lördag-söndag kl. 12-16.
Läs mer: ottiliaadelborgmuseet.se.

Utställning om Hilma af Klint och Ottilia Adelborg i både Falun och Gagnef.
Till vänster akvarellen "Stående flicka med barn" av Hilma af Klint, finns i privat ägo. Till höger Ottilia Adelborgs "Flicka i konfirmationskläder" (1905) från 1905, som ägs av Gagnef kommun.