Två vandrare i skogen.

Hitta nya naturreservat runt Siljan

Visste du att det finns över 360 naturreservat i Dalarna? Passa på att upptäcka ett nytt naturområde och ta gärna sikte på ett mindre känt sådant. Förutom att du själv får se något nytt, kanske till och med hitta en ny favoritplats, hjälper du även till att sprida besökstrycket på de mest välkända besöksmålen. Här har vi gjort ett urval av 15 naturreservat i Siljansområdet – bara att börja checka av.


Mora

1. Näcksjövarden

Upplev vildmarkskänslan vid Näcksjövarden med sina myrar, resliga granar samt många ovanliga växter och djur. Tillgänglighetsanpassad rastplats.

2. Rädån

Rädån rinner fram i en vacker ravin och kastar sig här och var ner för små vackra vattenfall.

3. Tramsgrav

Dalgången Tramsgrav består av i huvudsak granskog, där det springer upp källor på flera håll i den vackra och delvis branta dalgången.

Familj på vandring i skogen.
Ta med familjen på utflykt till ett nytt naturreservat.

Orsa

4. Långtjärn

Långtjärn utgörs av en djupt nedsänkt skogstjärn med omgivande åsryggar som höjer sig 25 meter över tjärnen.

5. Skinnaränget

Vid Skinnaränget kan du se vitt skilda arter som sländor, gulärla, bäver och slåtterblomma bland myrar och bäckar, gammelskog och våtslåtterängar.

6. Korpimäki/Koppången

Omsjungna Koppången är en naturupplevelse utöver det vanliga. Korpimäki är det högsta berget i Orsa kommun med en storslagen utsikt på 723 meter över havet samt ett mycket rikt fågelliv.

Rättvik

7. Moränget

En mosaik av skogs- och myrmark där det kalkrika grundvattnet påverkar växtligheten vid Moränget. Den ståtliga orkidén guckusko är mest framträdande.

8. Amtjärnsbrottet

Vid Amtjärnsbrottet möter du ett lummigt gammalt kalkstensbrott med branta sidor, frodig växtlighet och spännande klippor samt geologiskt intressanta bildningar och ett stort antal fossiler.

9. Vindförbergs udde

Strax utanför Furudal ligger en rullstensås som löper ut i Oresjön och bildar Vindförbergs udde. Här väntar gles gammal tallskog och fin utsikt.

Blåbär och blåbärsris.
Håll utkik efter bär, svamp och andra av skogens ätbara skatter.

Leksand

10. Fjällberget

Vildmarksnatur, tystnad och kommunens högsta berg med 525 meter över havet och en vid utsikt över Siljan väntar vid Fjällberget.

11. Stora granen

Intill Björbergets numer övergivna fäbodar ligger en 43 meter hög jättegran som idag är ett utflyktsmål, men som förr i tiden fungerade som ett riktmärke i terrängen.

12. Vägskälet

Vandra genom gammal barrskog med höga naturvärden, ovanliga vedsvampar, mossor och fåglar.

Älvdalen

13. Rotensugnet

Vid Rotensugnet väntar dramatiskt landskap med raviner och vattenfall i ett kuperat naturskogsområde inom Älvdalens skjutfält.

14. Tangeråsen

Upptäck tvåhundraårig barrskog med många sällsynta växter och djur i Tangeråsen.

15. Österdalälven

Älven rinner fram i en kraftfullt markerad dalgång med omgivande berg och har stora värden för friluftslivet, framför allt möjligheterna till högklassigt strömfiske – området är klassat som riksintresse för fritidsfisket.

Soluppgång i skogen.
Hösten är den tid på året då naturen är som mest färgsprakande.

Kom ihåg att ta väl hand om djur och natur när du är på plats. Speciella regler och föreskrifter kan förekomma i respektive naturreservat. Hitta mer information och se Dalarnas alla naturreservat på Länsstyrelsen Dalarnas hemsida lansstyrelsen.se/dalarna.