Naturreservat Tramsgrav

Naturreservat Tramsgrav

Detta ovanliga område sträcker sig från sjön Stor-Tramsen längs med Tramsbäcken ned till Dyverdalen. Högrest granskog med stora förekomster av hänglavar. Harticka, ullticka och doftskinn har påträffats i området , liksom mossorna purpurmylia och mörk husmossa.

Boka