Vindförbergs Udde, Furudal.

Vindförbergs Udde

Där järnåldersfolk trivdes - Torra marker, där vi själva trivs, lockade också järnålderns människor. På udden ut i Oresjön finns både gravar och 2 000 år gamla bosättningar i tallskogen. Tacka istidens isälvar för rullstensåsen som avsattes vid kanten av inlandsisen.

Boka

Beskrivning

Meteoriten skapade Siljansringen
En jättelik meteorit slog för 380 miljoner år sen ner i det som nu är Dalarna, och skapade Siljansringen. Idag syns bara rötterna av kratern som en granitkupol omgiven av en ringformad sänka med mjuka bergarter.

vattenlandskap
I Siljansringen har vatten slipat fram nya vägar, Vattnet förde med sig mängder av grus och sand som byggde isälvsdeltan och rullstensåsar. Vindförbergs udde är ett exempel på en ås. Den fortsätter söderut som Stora Rättviksåsen. Rull-stensåsen bildades för cirka 10 000 år sen. Sådana åsar är vanliga resultat av stora vattenflöden längs Siljansringens låga svacka i landskapet. Och Siljan, Orsasjön, Skattungen och Oresjön är exempel på stora sjöar i Siljans-ringens sänka.

Välbesökt friluftsområde
Precis som järnåldersmänniskorna trivs dagens människor på åsen. Välbesökta vandringsstigar löper fram i tallskogen på den 30 meter höga åsen. På uddens sydsida växer skavfräken, en växt
som länge använts som effektivt slipmedel.