Cykelområden


Biking Dalarna består av 20 cykelområden med stor variation av uppmärkta leder för cross country och downhill. Alla områden har gemensam ledmärkning, gradering av leder och garanterat bra kringservice.

Utforska cykelområdena

Klicka på vår interaktiva karta nedan för mer information om varje område och låt äventyret börja. Ta del av utförliga beskrivningar och upptäck de bästa platserna att trampa runt!

Om cykellederna

Lätt att hitta rätt

Alla leder är väl­markerade i terrängen och du kan bara slappna av och ha roligt.

Lätt att välja rätt led

Alla leder är graderade enligt en gemen­sam matris. En blå led i Sälen är ungefär lika lätt­cyklad som en blå led i Säfsen.

Lätt att komma igång

Bra kring­service är en viktig del av cykel­upp­levelsen. På alla destina­tioner finns det möjlig­het att hyra en cykel, att äta och bo samt att tvätta dig (och cykeln) efter turen.

Lätt att hitta fler upp­levelser

All infor­mation om Biking Dalarnas områden samlas här.

Alla leder inom Biking Dalarna är klassi­fi­cerade enligt samma standard, där grönt är lättast och svart är svårast. Börja med en led som du känner dig trygg med.

Cross country
 

Grön Ikon för lättcyklad led. Grön: Lätt­cyklad led på grus­vägar eller breda stigar.

Blå ikon för ganska lättcyklad led. Blå: Som grön men med stora inslag av lätt­cyklade stigar.

Röd ikon för medelsvår led. Röd: Som blå men med stora inslag av teknisk stig och större stig­ningar.

Svart led, stora inslag av hopp, drops och mycket branta partier.Svart: Stora inslag av mycket tekniska sek­tioner, hopp, branta backar, rötter och stenar.

Downhill
 

Grön Ikon för lättcyklad led. Grön: Lätt­cyklad led utan svåra hinder, svag lutning.

Blå led, som grön led men med enklare hopp och kurvor. Blå: Som grön men med inslag av enklare hopp och do­serade kurvor.

Röd led, som blå men med stora inslag av hopp och andra hinder. Röd: Som blå men med stora inslag av hopp och andra hinder.

Svart led, stora inslag av hopp, drops och mycket branta partier.Svart: Stora inslag av höga hopp, drops, sten­kistor och mycket branta partier.

Tagga dina bilder 

Vi vill se när du cyklar i Dalarna. Tagga dina inlägg i sociala medier med  #bikingdalarna och #visitdalarna - och din bild kan synas här.