Två kvinnor klädda i samiska dräkter och en monter med samiskt hantverk.

Samisk kultur i fokus på Dalarnas museum

Med två olika utställningar sätter Dalarnas museum i Falun ljuset på den samiska kulturen vintern 2022/2023. Den egenproducerade vandringsutställningen ”Ohtsedidh” berättar främst om samiska spår och kulturyttringar i Mellansverige. Utställningen ”Aerpie”, skapad av Madeleine och Marika Renhuvud, visar tre generationers samisk konst och uttrycksform.


”Ohtsedidh” är ett projekt i samarbete mellan Gaaltije, sydsamiskt kulturcentrum, och de tre länsmuseerna i Dalarna, Gävleborg och Västmanland. Sedan lång tid tillbaka har det funnits en samisk befolkning i dessa län, men trots att källorna är många vet vi väldigt lite om den samiska kulturhistorien i regionen. Vilka var dessa sydliga samer och hur yttrar sig deras kulturarv?

Vill komplettera den etablerade bilden

Ann Olander, utställningsantikvarie, formgivare och konservator vid Dalarnas museum, är den som har formgivit utställningen. Hon berättar att syftet med utställningen delvis är att bryta föreställningen att alla samer är renskötare och ett nomadiserande folk som hör hemma i fjällvärlden. Det finns inte bara en samisk historia.

– Långt ifrån alla var renskötare som bodde här på 1600-talet. Vi som inte är samer har nog ofta bilden av att alla samer har renar, men den distinktionen fanns inte förr. Till exempel fanns yrkestiteln sockenlapp, det var ett viktigt yrke där man utförde sysslor för bönderna i trakten. Man var skickliga hantverkare och i museernas samlingar finns mycket hantverk som man tror är samiskt även om det inte har registrerats som det.

En tegelfasad med röda fönster och texten Dalarnas musuem.
Collage: Närbild på samiska tecken och montrar med samiskt hantverk.
Lär dig mer om samiska spår och kulturyttringar i Mellansverige på Dalarnas museum i vinter.

Systemet med sockenlappar föddes på 1700-talet efter att en kunglig förordning ville tvångsförvisa samerna tillbaka norrut. Både samer och bönder anhöll då om att samerna skulle få stanna i Dalarna, vilket till slut beviljades med ett antal villkor, som att besöka kyrkan. Liknande beslut fattades i Västernorrlands och Gävleborgs län.

Sockenlapparna skiljde sig socialt och kulturellt både från fjällsamerna och bönderna trots att de utgjorde en integrerad del av bondesamhället. Viktiga sysslor var att slakta och kastrera husdjur som hästar, och förse bönderna med rotkorgar, rep och mjärdar. Ofta var de också skickliga musiker och berättare.

”Ohtsedidh”, som på sydsamiska betyder att söka eller leta efter något, är historisk och informativ men lätt att ta till sig, berättar Ann. 

– Den riktar sig främst mot skolelever i åldrarna 9–15 år. På hemsidan ohtsedidh.se kan man fördjupa sig och det finns ett rikt material för lärare att ta del av. När utställningen togs fram första gången kom pandemin, men nu knyter vi ihop säcken igen. I december släpps årsboken från Dalarnas hembygdsförbund, i år med samiskt tema, så då ville vi lyfta upp utställningen igen.

Dåtid möter nutid i samisk konst

Samtidigt kommer utställningen ”Aerpie” att visas i entréhallen på Dalarnas museum. ”Aerpie” betyder arv på sydsamiska och är skapad av mor och dotter Madeleine och Marika Renhuvud, från Sveriges sydligaste sameby i Idre. Utställningen utforskar tre generationers samisk konst och uttrycksform, och sprider kunskap om samisk kultur, traditioner och arv genom konsten.

Två kvinnor klädda i samiska dräkter.
Mor och dotter Madeleine och Marika Renhuvud står bakom utställningen "Aerpie" som visar tre generationers samisk konst och uttrycksform.

Madeleine är allkonstnär och har i projektet målat tavlor och skrivit dikter, med inspiration från naturen och traditionella samiska mönster. Dottern Marika är dansare och koreograf och i utställningen visas dansfilmer av henne, kompletterat med beskrivningar av det hon förmedlar.

I utställningen ingår också konst av Jon Artur Renhuvud, Madeleines pappa och Marikas morfar, som gick bort 2016. I samband med hans bortgång föddes idén till utställningen, som ett sätt att visa hans konst men också förmedla hur arv förs vidare genom konsten. Han var renskötare och slöjdare, främst i horn och trä men även i skinn och läder.

– Det är en väldigt vacker utställning, mer modern om samisk konst idag, med tre generationer som uttrycker sitt samiska ursprung. Dalarnas museum har varit dåliga på att lyfta fram den samiska kulturen och berätta att Sveriges sydligaste sameby ligger i Dalarna, så det känns bra att det får ta plats. Utställningarna binder på ett bra sätt ihop då och nu, säger Ann.

”Ohtsedidh” visas 3 december 2022–30 april 2023.
”Aerpie” visas 10 december 2022–12 mars 2023.

Kulturresan

Dalarnas museum är en del av Kulturresan, en guide till nio av Dalarnas mest unika och ikoniska kulturmiljöer, med nedslag på platser som avslöjar spännande delar av Sveriges historia. 

Läs mer om Kulturresan och utforska autentiska platser, kliv in i konstnärshem, världsarv och historiska industrimiljöer.