Håll koll på vad som gäller när du är ute i naturen, var aktiv och sök information innan du ger dig ut.

Har du koll på vad som gäller i naturen?

Naturen är extra viktig för många just nu. Det är härligt att vara ute, men det finns också regler som vi behöver följa och de kan vara olika i olika naturområden. Får du cykla? Elda? Ta med hunden eller tälta? Här har vi samlat flera bra tips och viktiga saker att tänka på innan du ger dig ut.


Ett viktigt första steg är att på förhand kolla vad som gäller i området du vill besöka. På så sätt blir det både trevligare för dig och bättre för naturen.  

Fem saker att tänka på innan du ger dig ut i naturen 

 1. Kolla upp området du ska besöka. Då kan du få information om besökstrycket och kanske välja en annan dag eller tid för ditt besök för att undvika trängsel. 
 2. Vad gäller i naturområdet som du tänkt besöka? Finns det särskilda regler utöver allemansrätten? Kolla upp innan du ger dig ut! 
 3. Upptäck nya områden. Fundera på om du kan välja ett annat område än det som är allra populärast. Nu kanske är ett bra tillfälle att upptäcka nya platser? Kolla tips på länsstyrelsens webbplats. 
 4. Hur ska du ta dig till naturområdet? Kan du cykla eller gå för att undvika eventuell trängsel på parkeringen?
 5. Ska du fika? Tänk efter före och ta med dig en påse att stoppa skräp och matrester i så du kan ta med det hem. 

Man som läser på informationstavla.
Läs på om området eller platsen du ska besöka, så att du vet vad som gäller när du är på plats.

Om du ska besöka ett naturreservat eller en nationalpark

I Dalarna finns över 360 naturreservat att besöka. Naturen är omväxlande med alltifrån böljande fjäll, milsvida skogar och myllrande myrar till blommande slåtterängar och betesmarker.

I Dalarna finns också tre nationalparker: Töfsingsdalen och Fulufjället i norr samt Färnebofjärden i söder.

 • Genom att skydda naturen kan den upplevas av dig och andra, både nu och i framtiden. För naturens skull finns det särskilda regler i den skyddade naturen. 
 • Olika områden har olika regler. Det kan finnas speciella bestämmelser om till exempel eldning, tältning, hundar och cykling. 
 • Kolla upp området innan du ger dig ut. Kanske är det många besökare just nu och du behöver välja en annan dag eller tid för att undvika trängsel? 
 • Upptäck nya områden! Finns det fler naturområden nära dig kan du välja ett annat område än det som är mest populärt för stunden? 
 • Om parkeringen är full – välj ett annat naturområde! Kanske kan du cykla eller promenera till ett område istället för att ta bilen?

På Länsstyrelsen Dalarnas hemsida kan du hitta till både naturreservat och nationalparker samt detaljerad information om vad som gäller på varje plats.

Informationstavla vid Gyllbergen utanför Borlänge.
Olika naturreservat har olika bestämmelser för exempelvis eldning, tältning, hundar och cykling.

Om du vill sova utomhus

Allemansrätten gör det möjligt för dig att tälta enstaka dygn ute i naturen. Här kommer några tips för bästa övernattningen utomhus:

 • Kolla upp området där du tänkt tälta. I vissa områden kan det vara förbjudet.
 • Slå upp ditt tält på tålig mark. Du får inte tälta på betes- eller jordbruksmark som används eller på planteringar.
 • Tälta inte nära bostäder.

Tält som står i fjällmiljö.
Tänk på att kolla upp på förhand om det är tillåtet att tälta eller sova över där du planerat att ge dig ut.

 

Om du vill cykla

Enligt allemansrätten får du cykla i naturen men kom ihåg att göra det på ett sätt som inte skadar marken. Här är några tips till dig som cyklar i naturen i sommar.

 • Cykla inte över någons tomt eller över skogsplantering med späda plantor som kan ta skada.
 • Undvik att cykla på ställen där marken är blöt eller känslig, exempelvis berghällar med mossor och lavar och ängs- och kärrmarker.
 • Allemansrätten gäller inte för elcykel.

Cykla på utmärkta cykelleder

I Dalarna finns cykelnätverket Biking Dalarna, som samlar 21 cykelområden med totalt 140 mil uppmärkta leder för cross country och 25 leder för downhill, från Säfsen i söder till Idre Fjäll i norr. Deras leder är speciellt skapade för just cykling och har gemensam ledmarkering för att det ska vara enkelt att hitta.

Läs mer om Biking Dalarna och deras cykelområden.

Cykla i naturen på någon av de leder som finns inom cykelnätverket Biking Dalarna.
Ta hänsyn till naturen när du cyklar, så att du inte stör eller förstör.

 

Om du vill elda

Allemansrätten ger ingen självklar rätt att göra upp eld i naturen. Kolla upp eventuella eldningsförbud innan du tänder brasan. Det är framför allt kommunen och krisinformation.se som ger fortlöpande information om eldningsförbud.

Om det är tillåtet att elda, tänk på:

 • Bästa stället att elda är på redan iordninggjorda eldplatser.
 • Elda bara på platser där elden inte kan sprida sig eller skada växter, djur eller mark, till exempel på grus eller sandmark.
 • Elda inte på mossa, torvmark, jordig skogsmark eller klippor.
 • Ha alltid vatten nära till hands.
 • Ta med engångsgrillen och skräpet hem.

Tänk på att vara försiktig när du eldar utomhus och håll dig uppdaterad om eventuella eldningsförbud.
Tänk på att vara försiktig när du eldar utomhus, elda gärna på redan iordningställda eldplatser och håll dig alltid uppdaterad om eventuella eldningsförbud.

 

Om du tar med hunden

Mellan den 1 mars och den 20 augusti måste du hålla extra koll på din hund när ni är ute i naturen. Det är för att skydda vilda djur och fåglar under den mest känsliga tiden när de får ungar.

Hund på blomsteräng.
Ta gärna med dig din fyrbenta vän ut i naturen, men kom ihåg att hålla uppsikt.

 

Tips på fler hemsidor

Mer information om friluftsliv och hur vi på bästa sätt tar hand om naturen finns på: