Utsikt över fjällen från Töfsingdalens Nationalpark.

Töfsingdalens Nationalpark

Töfsingdalens nationalpark bildades redan 1930.

Boka

Beskrivning

Gammal tallskog växer här bland en storblockig och mycket svårframkomlig terräng. Detta så vackra område är förmodligen Sveriges minst besökta nationalpark.

Tillsammans med intilliggande skyddade områden Rogen i Jämtland och Femundmarka i Norge bildas Gränslandet, ett stort område med höga naturvärden som även har stor betydelse för friluftslivet.

Töfsingdalen är en genuin vildmark med oändliga blockmarker och urskog. Här är det kargt och öde. Nationalparken har kanske den mest svårframkomliga terräng som svensk natur kan uppvisa. Den omfattar en dalsänka mellan två lågfjäll.
Många av områdets träd är upp emot 500 år gamla och skogen är silvergrå av alla döda, liggande och stående träd i sluttningarna. På många av urskogens träd växer den sällsynta och giftiga varglaven. Skogen längs Töfsingån, som här domineras av gran, är mycket frodig och tack vare den rika berggrunden även örtrik. Här kan du finna växterna kung Karls spira, tibast och vitsippsranunkel - den sistnämnda är en av Dalafjällens stora ovanligheter.

Området är på grund av de stora mängderna block i markerna, svårt tillgängligt för människan, och man gör klokast att hålla sig till leden. Detta gynnar dock de mer folkskygga varelserna i vår natur. Här finns både björn, järv och kungsörn. Det kan t o m passera någon varg genom det ensliga området. Dessa kan du kanske ha turen att få syn på om du följer någon av vandringslederna från Grövelsjön eller Storån.