Fiska i Malung


Få saker är så rofyllda – eller för den delen så spännande – som en fiske­tur. De senaste åren har möjlig­heterna att fiska i Malung utveck­lats rejält och det finns numera ett fiske för alla. Den starkast lysande stjärnan på fiske­himlen är självklart Västerdalälven. Här finns såväl lugnare som mer strömma partier, där det framför allt är harr­fiske som lockar.


I och kring Malung finns gott om fiskevatten för den som vill pröva fiskelyckan. I älvar, sjöar och vattendrag finns en variation av såväl fiskar som fiskemöjligheter. Här väntar både inplanterad fisk och naturliga bestånd av öring, röding och harr. I de större sjöarna finns dessutom riktigt bra gäddfiske. Den kanske mest karaktäristiska och utmärkande platsen att fiska i Malung är självfallet Västerdalälven. I de mer strömmande delarna av älven är det främst harr och öring som nappar. Ett tips för den som vill ha lättillgängligt fiske från båda sidor av älven kan ta sig till Malungsfors, ca 9 km från centrala Malung.

Ogströmmen är ett annat uppskattat fiskevatten för den som vill fiska i Malung. Den utgörs av ett vilt och konstant strömmande vatten som sträcker sig över nio km innan den mynnar ut i Bysjön och Öjesjön nere i Öje. Det finns flera vackra fiskeplatser efter Ogströmmen, som har en helt egen karaktär och som därmed passar för olika typer av fiskar och fiske.

För den som inte har egen fiskeutrustning finns det möjlighet att hyra fiskeutrustning i Malung. Från centralorten är det dessutom korta avstånd till flera närliggande fiskevatten och Put and take-platser. Det finns också aktörer som kan erbjuda guidade fisketurer eller fiske med guide. Tillsammans med en erfaren fiskeguide får fisket ett extra lyft, till exempel i form av hur tekniken kan vässas och vägledning till de bästa fiskeplatserna.

Filter

Fritextsök

Välj visning