En grupp människor utomhus snidar i trä.

Hantverket lever och handen får synas i kreativa Dalarna

Intresset för skapande, slöjd och hant­verk har form­ligen exploderat de senaste åren. Att ägna semestern åt att lära sig väva, sticka, tälja, brodera eller smida är för många ett hetare alter­nativ än solen på bad­stranden. Här djup­dyker vi i Dalarnas kultur­historia och hälsar på hos Säter­gläntan, samt tipsar om var du hittar olika utbild­ningar och kurser. Vad vill du lära dig mer om i sommar?


Sätergläntan utanför Insjön är mer levande än någonsin. På det välkända institutet för slöjd och hant­verk frodas kreativi­teten och hundra­års­firandet står för dörren.

2023 är det nämligen 100 år sedan systrarna Elsa och Wilma Långbers började bygga upp det som idag är Sätergläntan – en inter­nationell mötes­plats och ett kunskaps­centrum för slöjd och hantverk. 

Hantverksmecka i Insjön

Här kliver du in i ett hantverks­mecka utan dess like. Längre och kortare utbild­ningar, kurser och evene­mang på olika teman lockar besökare som alla delar passion och intresse för hantverk.

Nu stundar ett jubileumsår som kommer att märkas i såväl verk­samhet som aktivi­teter.

– Vårutställningen i maj utökas med extra aktiviteter, kolmilan som vi tänder i september ska också bli något extra och så hoppas vi på ett rejält julfirande. Därutöver planerar vi sam­arbeten med Säter­gläntans Vänner, Hemslöjdens Hus i Leksand, Ottilia Adelborg­museet i Gagnef, Dalarnas hemslöjds­konsulenter och andra intres­senter i Dalarna. Vi ser framför oss att slöjd- och hantverks­intresserade både ska besöka oss och få ta del av Säter­gläntan på olika sätt, säger verk­sam­hets­chef Monika Jönsson.

Collage: en man hamrar på varmt järn och trådar sitter i en väv.
Utveckla dig själv och lär dig något nytt i sommar. Kanske att smida, sticka, sy, väva eller svarva?

Sätergläntan är en välkänd institution i hantverks­kretsar i Sverige, och nära knuten till slöjd- och hantverks­intresserade i hela landet.

– Vi har också en viktig roll för kvalifi­cerade slöjdare i landet genom att vi anlitar dem som lärare i våra utbild­ningar och kurser.

En mångfald av konst- och kulturutbild­ningar

När systrarna Långbers började forma platsen på 1920-talet handlade det om ett pensionat, en butik och olika väv­utbild­ningar. Sedan dess har verk­sam­heten växt och blommat ut. 

Idag bedriver Sätergläntan efter­gymnasiala konst- och kultur­utbild­ningar inom slöjd och hant­verk med inrikt­ningar som vävning, sömnad, trä och smide.

– Vi har läsårs­utbild­ningar på ett till tre år, distans på halv­fart och kvarts­fart samt vecko­kurser. Idag har vi fulla kurser med ett 60-tal studerande på läsårs­utbild­ningen och förra sommaren hade vi 500 deltagare på sommarens vecko­kurser. Den populära distans­kursen Folklig dräkt­tradition blev full­bokad på några dagar, berättar Monika.

En kvinna stryker en nålad fåll i ett svart tygstycke.

Alternativ till massproduktion

Inställningen till hantverk – och således även intresset för Säter­gläntans utbud av utbild­ningar och kurser – har förändrats över tid.

– Från början handlade det framför allt om att fram­ställa textilier och förnöden­heter för hemmet, till produkter som ofta såldes via hemslöjds­butikerna i städerna. Nu är hantverks­kunnandet snarare ett alternativ till en miljö­förstörande mass­produktion.

Monika menar att det idag i stället handlar om att hitta tillbaka till det ursprung­liga, till att arbeta med händerna och ta vara på material som finns nära.

– Genom handverktyg som inte kräver maskiner och material som vi har tillgång till i när­området går det att till­verka kläder och föremål på ett håll­bart sätt. Kunskap i form­givning gör att före­målen också blir en fröjd för ögat. Slöjden gör att man blir själv­ständig och man bidrar till klimat­omställ­ningen. Och så får man vänner för hela livet.

Hantverkskändisar lockar

Idag finns slöjdare som blivit välkända profiler – kanske skulle de till och med kunna kallas ”hantverks­kändisar” – och stora namn i hantverks­kretsar i både Sverige och världen. Många av dem kommer till Säter­gläntan för att hålla kurser och då blir sök­trycket stort.

– Kurser med välkända slöjdare blir full­tecknade på någon dag. Det kan vara kurser i olika trä­tekniker, att fläta korg eller väva. Även sömnads­kurser är populära, både att lära sig sy modernt och historiskt. Många åter­kommer och går samma kurser. I somras hade vi kurs­del­tagare som hade träffats i tio år, säger Monika.

Hon nämner också andra exempel på kurser som väcker intresse, som att lära sig bereda lin och ull eller stick­ning i olika former.

– Vi ser helt enkelt ett växande intresse från besökare som är intres­serade av slöjd, hant­verk och kultur­historia. Att skapa med händerna är ett attraktivt alter­nativ för besökare från både Sverige och andra länder. Idag har vi grupper från Japan och USA som kommer hit för kurser i näver­flätning och vävning.

Collage: Broderade blommor på svart tyg, en grupp svarvade träskålar.

Mindre sårbara med hantverk

Monika ser ljust på framtiden för både Säter­gläntan, slöjden och hant­verket.

– Det finns en insikt och medveten­het om att jordens resurser är mycket begränsade. När gränserna stängde under pandemin fanns inte material från Sverige att tillgå, ull och lin impor­teras trots att det mycket väl kan odlas och för­ädlas lokalt. Med kunskap om våra natur­material kan vi utveckla nya produkter som gör oss mindre sårbara.

Sätergläntans vision är att vara en mötes­plats och ett kunskaps­centrum för slöjd och hant­verk, att utveckla och bevara kultur­arvet genom sina utbild­ningar och kurser. Samtidigt engagerar de landets slöjdare och samlar intres­serade av genuina material, tekniker och kultur.

– Vi vill också utvecklas som mötes­plats, bryta gränser och lära mer om natur­materialens egen­skaper. Den kunskap som utvecklas på Säter­gläntan ger en grund i att skapa och experimen­tera på ett håll­bart sätt i ytter­ligare 100 år.

Om Sätergläntan

Systrarna Elsa och Wilma Långbers byggde upp ett pensionat, en butik och väv­utbild­ningar för 100 år sedan. Idag bedriver Säter­gläntan efter­gymnasiala konst- och kultur­utbild­ningar inom slöjd och hant­verk som vävning, sömnad, trä och smide, som berät­tigar till stats­stöd från Myndig­heten för yrkes­hög­skolan.

Ett 40-tal av landets hemslöjds­föreningar är delägare i Säter­gläntans ekonomiska förening, liksom Sveriges hemslöjds­föreningars riks­orga­nisation.

Förutom verkstäder för utbild­ningar finns också restau­rangen Elsa och Wilma, en sommar­öppen butik och boende för studerande och kurs­del­tagare. Här finns även ett väl­fyllt biblio­tek och en föremåls­samling.

Läs mer hos Sätergläntan

Collage: Vattenstänk över drejade skålar, ett par händer håller krusiga träspån.
Är det i sommar du går den där hantverks­kursen du funderat på?

Hitta fler kurser och kultur­aktiviteter

Dalarnas folkhögskolor

Dalarnas folkhögskolor har både längre och kortare kurser med olika inrikt­ningar. Likaså finns olika studie­förbund som erbjuder en variation av aktivi­teter, kurser och före­drag.

Dalarnas hemslöjdsförbund

Dalarnas Hemslöjdsförbund har lokal­avdelningar med olika verksam­heter, som kurser, före­drag, work­shops och utställ­ningar. Visit Dalarnas kalendarium samlar olika aktivi­teter, prova på-till­fällen och evene­mang i Dalarna.