Stor mängd människor som spelar musik och lyssnar framför ett rött hus.

Bingsjöstämman återvänder

Efter två års pandemiuppehåll är det återigen dags för spelmän och folkmusik­suktande besökare att vall­färda till den lilla byn Bingsjö utanför Rättvik. Där väntar ett full­matat program och förstås allt det spontana spel som ljuder kvällen och natten igenom. Ola Bäckström, som arbetar i arrangörs­staben, berättar mer.


Hur känns det att få samlas live igen?

– Det känns underbart och helt fantastiskt. Jag tror att det finns ett stort uppdämt behov av och längtan efter spelmans­stämmor, så jag hoppas det kommer bli mycket folk. En stämma är en mötes­plats och även om vi har försökt med digitala varianter under pandemin, så är det inte samma sak. En stämma måste vara live och levande.

Vad är egentligen en spelmansstämma?

– En spelmansstämma är i grunden ett stort jam. Spelmän reser från hela landet för att träffas, umgås och spela till­sammans. I Bingsjö spelas det på hela stämmo­området, tält­platserna och överallt det finns spelmän och utrymme. Sen har vi också ett program med flera fasta punkter på jag vet inte hur många olika scener. Det startar på efter­middagen med kurser och konserter, sen spelar spelmans­lag upp till dans och framåt kvällen är det konserter i kapellet och lyssnar­scen på Danielsgårdens tun. När programmet är slut vid klockan ett på natten fortsätter det med jam så länge folk orkar.

Och hur länge brukar de orka?

– Folk brukar stå uppe vid Päkkos­gården, och spela till­sammans samtidigt som de möter solupp­gången. Så musiken fort­sätter tills solen går upp.

En grupp män och kvinnor spelar fiol på en scen.
Spelmän reser från hela landet för att träffas, umgås och spela tillsammans på Bingsjöstämman. En folkfest att njuta av, även om du inte spelar själv. Foto: Hans Olander.

Bingsjöstämman har funnits sedan 1969. Vad är det som gjort att den levt vidare?

– Dels att Bingsjö är något av ikonisk och symbol­laddad mark för svensk folkmusik. I den här lite mystiska byn som ligger uppe i finn­skogen har det skapats en väldigt speciell musik­stil, Bingsjö­musiken. Många stil­bildande spelmän kommer därifrån, som Hjort-Anders och Päkkos Gustaf. Dels att stämman har väldigt stark förankring hos framför allt Dalarnas spelmän, i och med att Dalarnas Spelmans­förbund är en av parterna i föreningen Bingsjö­stämman, till­sammans med Bingsjö by och Folkmusikens Hus.

Kan man besöka stämman även om man inte spelar själv?

– Absolut! Det är en folkfest och en upplevelse att gå omkring på området mellan olika grupper av jammande spelmän. Om man inte är inne i folkmusik­kretsarna kan man uppleva det spontana spelandet, gå på konserter och lyssna på musiken.

Ett avslutande tips från proffset: Hur njuter man bäst av Bingsjöstämman? 

– Jag jobbar ju i stort sett hela dagen och kvällen, men vid tio­tiden brukar jag försöka få fram fiolen och spela lite jag med. Det är njutningen för mig. Sen bara att uppleva mötet mellan musiker brukar vara fantastiskt för folk som inte varit där förut. Bingsjö är ju en av de största spel­stämmorna i Sverige och har satt sig i folks medvetande. Att se det spontana mötet som uppstår med spelmän som jammar överallt gör Bingsjö­kvällen och -natten magisk.

Bingsjöstämman 2022 anordnas onsdag 6 juli.