Issäkerhet


Väljer man att åka skridskor på naturis är det viktigt att tänka på säkerheten. All skridsko­åkning sker på egen risk. Säkerhets­utrustning i form av till exempel isdubbar är viktigt även vid plogade och markerade banor. Vi rekommenderar dessutom hjälm, knäskydd och handskar.


Riskerna när man åker långfärds­skridsko är dels att gå genom isen och dels att falla och skada sig. Det är viktigt att känna till isens vanliga svagheter och vara uppmärk­sam på skift­ningar i isen. Dämpa farten på riskabel is. Håll alltid ett avstånd på minst 10 meter till den som åker först, så att inte flera personer samtidigt riskerar att gå igenom isen, om det plötsligt skulle dyka upp en svaghet. 

Det är viktigt att ha bra utrustning vid skridskoutfärder

Medför alltid isdubbar och mobiltelefon i vattentät förvaring. Åker du utanför kontrollerade banor bör du även ha ispik, räddnings­lina och flythjälp. En ryggsäck med höftbälte och grenrem samt ett ombyte kläder i vattentät förvaring fungerar bra som flythjälp. Barn bör alltid ha flytväst. Hjälm, knäskydd och handskar minskar risken för skador om du ramlar. Åk alltid med sällskap! En kamrat med en räddningslina på fast is kan vara din räddning om du råkar gå igenom isen.

Källa: issakerhet.se. Här kan du läsa mer information om säkerhet på sjöisar. Sajten är ett samarbete mellan flera organisationer, däribland Svenska Livräddnings­sällskapet och Sjöräddnings­sällskapet.

Se också gärna civilförsvars­förbundets tips för en lite säkrare vinter.