Stationshuset en stor tegelbyggnad.

Vansbro järnvägsstation

  • Besöksadress: Järnvägsgatan, 780 50 Vansbro

Mitt i Vansbro finns den ståtliga järnvägsstationen. En vacker byggnad som sträcker sig mot skyn och påminner om järnvägssamhället och arbetarna som lade grunden till det som idag är centralorten i Vansbro kommun. Järnvägsstationen, Järnvägsgatan och Lokstallet är alla tre kulturminnesmärkta.

Boka

Beskrivning

I Vansbros småstadsmiljö finns den vackra järnvägsstationen. Här har tiden stannat och att gå längs Järnvägsgatan är som en resa genom ett helt sekel. Torn och burspråk står sida vid sida bredvid 50-talets bebyggelse…..

Vägbeskrivning

I Vansbro, sväng av riksvägen mitt emot Olséns Järnhandel. Här börjar Järnvägsgatan.