En blank sjö och en bro, ett litet berg

Trängsletdammen

Trängsletdammen är Sveriges högsta damm på 120 meter.

Boka

Beskrivning

Dammen uppfördes 1955-1960 och gjorde det möjligt att styra vattenflödet i den tidigare nyckfulla Österdalälven. Uppströms dammen har det bildats en sjö som är 70 kilometer lång och rymmer 880 miljoner kubikmeter vatten.

I Trängslets kraftverk används en fallhöjd på 142 meter för att driva tre turbiner med varsin generator. Kraftverket är en av landets större. Trängslets kraftverksdammar är militärt område.

Vägbeskrivning

Från Älvdalen centrum: Kör RV70 mot Idre, sväng av höger mot Trängslet. Följ vägen fram till dammen.