Blått vatten speglar sig i Svartgessi.

Svartgessi Naturreservat

Naturreservat har tallar på omkring 400 år, fiskevatten och en rundvandringsslinga på 2,5 km samt en fin eldpallkoja.

Boka

Beskrivning

Vägen hit plogas inte under vintern.

Fiske
Här kan man fiska Öring och röding. Glöm inte att köpa ett fiskekort för Älvdalen FVO och besök www.alvdalensfvof.se för aktuella fiskebestämmelser.

Vandring
Vid eldpallkojan som ligger vid tjärnen börjar en rundslinga på 2,5 km. Leden är markerad av länsstyrelsen.

Om naturreservatet
I norra delen domineras av myrmark, här ligger även Svartgessitjärnen, vars stränder kantas av gungfly. Skogen består av tallar omkring 400 år, men även yngre skog och stort inslag av torrakor finns i området. Naturskogen har uppkommit efter skogsbränder, vilket gett en stor artrikedom som är beroende av död ved.

Inom reservatet är det inte tillåtet att:
- skada mark eller geologiska naturföremål,
- skada växande eller döda - stående eller ikullfallna - träd och buskar,
- plocka eller gräva upp blommor, mossor, lavar och vedsvampar,
- elda annat än på anvisad plats,
- inplantera för området främmande växt- eller djurart,
- framföra motordrivet fordon i terrängen. Körning får ske i samband med räddningsverksamhet,
- störa djurlivet t.ex. genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter,
- medföra okopplad hund.

Vägbeskrivning

From Älvdalen city center: Drive RV70 towards Idre in about 29km. Turn left at the sign where it says Skålån 12km. Follow the road and at the Y-junction keep right. Svartgessi Nature Reserve then comes on the right.