Gjärdesgård in till Sunnansjö hembygdsgård.

Sunnansjö Hembygdsgård

Gårdens byggnader och samlingar representerar dels den bergsmansmiljö som under 300 år präglade Grangärdebygden, dels den jord- och skogsbrukverksamhet som alltid funnits i dessa trakter men som efter järnbrukens död i slutet av 1800-talet blev de dominerande näringarna.

Boka

Beskrivning

Grangärde Hembygdsförening bildades 1924 och hembygdsgården började byggas upp några år senare. Den svedjefinska inflyttningen till Grangärde finnmark under 1600-talet hade också viss inverkan på bygdens jord och skogsbruk och även på dess kulturmönster, vilket framgår av samlingarna.

Det äldsta föremålet på hembygdsgården är en dörr från tidigt 1400-tal. Den har sannoligt tillhört kapellet i Grytänge som var en föregångare till Grangärde kyrka.

Här finns även textilsamlingar och bygdens egen folkdräkt, Grangärdedräkten, visas i en separat utställning.