Inlandsbanan passerar på bro över Ämån.

Storstupet vattenfall

Storstupet är en djup kanjon längs Ämåns lopp norr om Orsa. På en smal järnvägsbro passerar här Inlandsbanan över Ämån 34 meter över vattenytan. Bron uppfördes 1902 av Axel Björkman. Det finns många fina utsiktsplatser där man kan blicka ut över ravinen, fallet och järnvägsbron. Här syns också rester av flottningsanläggningar.

Boka

Beskrivning

Från parkeringen så är det ungefär 50 m ner till Storstupet. Området är brant, det finns lösa stenar och det är långt ner till vattnet så var försiktig när du går här.

Kanjonens bergsväggar består av röd sandsten, rödbrun porfyr och gråsvart diabas och skiftar i olika nyanser.

Vid brons östra fäste finns en eldpallkoja öppen för allmänheten.

5 km norr om Storstupet ligger Helvetesfallet.

Vägbeskrivning

Åk norrut från Orsa väg 45 ca 3 km - tag väg 296 höger mot Skattungbyn-Voxna. I Mässbacken (efter ca 4 km) tag vänster vid skylt Orsa Tallheds Flygplats/Storstupet. Följ vägen över flygfältet, därefter skyltar till Storstupet.