Utsikt över sommarlandskap med sjöar och betesmark.

Storön Naturreservat

Siljansnäs, Storön

Storön är en bergig och obebyggd holme som ligger i Byrviken. Området innehåller såväl odlingsmark som ängs- och hagmark samt gammelskog och artrika strandkärr. Tornfalk, hornuggla, sånglärka och ringduva har setts i detta vackra odlingslandskap. Här finns en mycket strövvänlig natur.

Visa mer Visa mindre

Hitta hit

Besöksadress: Storön, 793 97 Siljansnäs

Kör söderut från Leksand på Leksandsvägen och Järnvägen rakt igenom rondellen. Sväng av mot Sollerön och Siljansnäs. Fortsätt på väg 939/Alviksvägen och sväng av på grusväg till höger vid busshållplatsen Vattenverket till naturreservatet.