Stig går genom skogslandskap.
Bred rak stig leder mellan glera träd.
Man tittar på skylt över naturreservatet.

Stadsberget Naturreservat

Hedemora, Österbyvägen 7

Runt Hedemora breder ett platt odlingslandskap ut sig. Alldeles norr om centrum sticker dock ett markant berg upp från omgivningen. Hela femtio meter över slätterna når detta berg, som ligger som en lång limpa i terrängen. Fossila strandlinjer och andra geologiska formationer, tillsammans med värdet som friluftsområde, har gjort att området har skyddats.

Visa mer Visa mindre

Hitta hit

Besöksadress: Österbyvägen 7, 776 33 Hedemora

Stadsberget ligger i anslutning till Hedemora centrum, nordväst från centrum, och kan mycket lätt nås eftersom Österbyvägen och Sätervägen går på ömse sidor om reservat. Parkering finns, följ skyltar mot Stadsberget från Sätervägen.