Utsikt över å och träd i solnedgång.

Söppenmyren Naturreservat

Detta naturreservat som ligger mitt i Smedjebacken är omgivet av Kolbäcksån som rinner runtom. Reservatet är ett våtmarksområde av olika typer, både trädbevuxna kärr, öppna våtmarker och gyttjebanker. Strandvegetationen är kraftig med pilblad, svärdslilja, skogssäv, fackelblomster, frössört och topplösa.

Boka

Beskrivning

Bland de fågelarter man kan se finns stjärtmes, stenknäck, forsärla, strömstare och kungsfiskare.

I reservatet finns fina rastmöjligheter med rastbord och grillplatser längs med ån.

Det finns även en promenad- och rundslinga som går genom Söppenmyren och runt centrala Smedjebacken. Det är en 10,5 kilometer lång promenadväg som är iordningsställd.
Slingan går längs Kolbäcksån över vackra naturreservatet Söppenmyren vidare till Morgårdshammar förbi Väderbacken, Eriksberg och Hökarängen. Sedan upp bakom bostadsområdet Vinsbo där slingan går längs elljusspåret till Smedjebacken och vidare till Herosvallen och längs Barkens strand till Hamnen.

Vägbeskrivning

Naturreservatet ligger centralt i Smedjebacken vid Kolbäcksån längs med väg 66.