Utsikt över å och träd i solnedgång.
Kvinna går längs med stig vintertid.

Söppenmyren Naturreservat

Smedjebacken, Vassängsgatan 2

Detta naturreservat som ligger mitt i Smedjebacken är omgivet av Kolbäcksån som rinner runtom. Reservatet är ett våtmarksområde av olika typer, både trädbevuxna kärr, öppna våtmarker och gyttjebanker. Strandvegetationen är kraftig med pilblad, svärdslilja, skogssäv, fackelblomster, frössört och topplösa.

Visa mer Visa mindre

Hitta hit

Besöksadress: Vassängsgatan 2, 777 34 Smedjebacken

Naturreservatet ligger centralt i Smedjebacken vid Kolbäcksån längs med väg 66.