Vandringsled i skogen.

Silverringen - Jönshyttan

I Jönshyttan smältes den silvermalm som bröts vid Östra Silvbergs gruvor. Verksamheten var här livlig redan vid slutet av 1400-talet. Idag finns det spår på platsen av den järnhantering som man på 1600-talet övergick till i form av mindre slagghögar och grundstenar från bebyggelse. De lämningar som finns visar på att det kan ha funnits fem hyttor längs ån där tillgången på skog och naturliga vattenfall var god. Fram till 1515 bodde den rike silvbergsfogden Stig Hansson vid Jönshyttan i ett stort timmerhus vars grundstenar fortfarande finns kvar.

Boka

Beskrivning

På platsen finns sommartid en rastplats vid ån med bord för medhavd matsäck, stanna till och njut av de vackra omgivningarna bland skog och vatten.

Vandra den medeltida färdvägen längs Jönshytteån där silvret smältes i hyttorna. Går man över den lilla träbron och följer den medeltida vägen åt höger kommer man till en backe med vacker utsikt mot sjön Ljustern.

För cyklisten rekommenderas Ljusternrundan 11 km cykeltur i området.