Vandringsled i skogen.

Silverringen - Jönshyttan

Visa kartan

I Jönshyttan smältes den silvermalm som bröts vid Östra Silvbergs gruvor. Verksamheten var här livlig redan vid slutet av 1400-talet. Idag finns det spår på platsen av den järnhantering som man på 1600-talet övergick till i form av mindre slagghögar och grundstenar från bebyggelse. De lämningar som finns visar på att det kan ha funnits fem hyttor längs ån där tillgången på skog och naturliga vattenfall var god. Fram till 1515 bodde den rike silvbergsfogden Stig Hansson vid Jönshyttan i ett stort timmerhus vars grundstenar fortfarande finns kvar.

Visa mer Visa mindre