Vindskydd på toppen av berget.
Naturbild med vitmossa och stenar, trädstam med vit markering.
Naturbild från skogen, stenar, mossa och trädstammar.

Sifferboberget Skalsberget Naturreservat

Gagnef, Gimmen

Söder om sjön Gimmen ligger de två bergstopparna Sifferboberget och Skalsberget. Här växer en gammal skog med mycket död ved. Det gynnar många olika växter och djur, som därför trivs här. Även människor trivs, då de kan vandra på led och rasta vid vindskydd. Sifferboberget-Skalsberget är en naturskön plats. Närheten till flera tätorter mellan Borlänge och Gagnef bidrar till att området har betydelse för friluftslivet.

Visa mer Visa mindre

Hitta hit

Besöksadress: Gimmen, 785 63 Gagnef

Från Borlänge tag E16 norrut. Följ E16 ca 15 km. Sväng höger på Gamla landsvägen (Skylt Sifferbo stugby och B&B). Sväng vänster mot Gimmenvägen, fortsätt in på Gimmenvägen ca 3 km. Sväng höger, fortsätt ca 400 m. Sväng vänster och fortsätt ca 1.6 km.

Området ligger mellan Gagnef och Borlänge, cirka 13 km nordväst om Borlänge och drygt 6 km nordöst om Djurås. Observera! Under tjällossning på våren, är vägbommarna låsta för att minska slitage på vägen – välkomna åter när vägarna torkat.