Timrade hus vid kyrka

Särna Gammelgård

Gården fanns tidigare på Särnaheden och hette då Buskgården. Gården köptes av Särna Fornminnesförening 1939 och invigdes högtidligt av landshövdingen 1946.

Boka

Beskrivning

Gården fanns tidigare på Särnaheden och hette då Buskgården. Den byggdes på 1760-talet av Busk Per Jonsson och beboddes av Busk Pers ättlingar fram till 1936 då den blev öde.

Det var ett känt övernattningsställe för forkörare som vintertid fraktade varor mellan Sverige och Norge. År 1855 finns en uppgift att 646 forkörare passerat inom loppet av 4 månader. Gården köptes av Särna Fornminnesförening 1939 och invigdes högtidligt av landshövdingen 1946.

Här finns en samling byggnader som Mjölkbod, smedja, båthus, härbre från tidigt 1600-tal, stall, ladugård.

År 1939 köpte föreningen in Buskgården på Särnaheden, flyttade den till Särna och invigde några år senare Särna Gammelgård.

Vägbeskrivning

Följ Rv 70 in i Särna, sväng höger vid Okq8 och följ vägen ner till Särna gammelkyrka. I anslutning ligger Särna Gammelgård.