Kvarnbyggnad i skog

Näckå Kvarn

Näckå Kvarn är en vattendriven kvarn från 1830-talet.

Boka

Beskrivning

Vattnet i Näckån användes förr till ett tiotal vattendrivna anläggningar som sågverk, blästerugnar för myrjärn och kvarnar. Kvarnen restaurerades 1981. Varje år anordnas Gökotta vid kvarnen tidigt en vårmorgon. Näckå kvarn är verkligen värd ett besök.

Vägbeskrivning

Från Särna: Kör RV70 söderut mot Älvdalen. Efter cirka 5km kommer en skylt till höger där det står Sörberget. Sväng in där och följ vägen tills det kommer en liten skylt till vänster där det står Näckå Kvarn. Det går bra att köra fram en bit och parkera bilen på den lilla vägen in till vänster.

Från Älvdalen: Kör RV70 Norrut mot Särna. Efter cirka 75km kommer en skylt där det står Sörberget till vänster. Sväng in där och följ vägen tills det kommer en liten skylt till vänster där det står Näckå Kvarn. Det går bra att köra fram en bit och parkera bilen på den lilla vägen in till vänster.