En rund sten med hål i mitten ligger i mossan.

Kvarnstensbrottet 4.5 km

Kulturreservatet Kvarnstensbrottet i Östra Utsjö ligger vackert i skogen strax utanför Malungs centrum. Här kan du se lämningar efter Malungs första industri, kvarnstenshuggningen. Bönderna i byarna runtomkring högg ut kvarnstenar ur berget för vidare försäljning ut i landet, en försäljning som pågick från vikingatid till 1880. Stenbrottet är uppdelat i norra och södra delen, där den södra delen skiljer sig från den norra då skogen låtits växa upp och snart är gammelskog, det vill säga skog som är över 120 år gammal. I hela brottet återfinns rikliga mängder av varphögar efter kvarnstensindustrin, samt öppna dagbrott varav de i södra delen är vattenfyllda.

Boka

Beskrivning

Längd: 4.5 km.

Underlag: Underlaget är varierat, på grusväg, stig och kan vara stenigt och med brant lutning på vissa ställen.

Ledmarkering: I området finns skyltar.

Ledbeskrivning:
Upp till kvarnstensbrottet finns flera vandringsleder. Längst söderut startar en vandringsled vid järnvägen intill Vemforsen. Efter cirka 1,5 kilometer når du kvarnstensbrottets södra gräns. Här fortsätter du cirka 1,7 kilometer i brottet och når brottets norra del. Där du kan välja på två olika vandringsleder med ungefär samma sträckning, båda cirka dryga 1 kilometer långa, varav den norra är kortare. Båda lederna slutar vid en grusväg.

Längd cirka 4,5 kilometer. Tid cirka 2 timmar. Terrängen är varierad, med bitvis hög lutning. Inom kvarnstensbrottet är det inom vissa partier stenigt och svårframkomligt (särskilt i den norra delen).

Vid kvarnberget i Östra Utsjö i Malung, finner du ett av Sveriges största kvarnstensbrott. I området kan man se tydliga spår efter den aktivitet som pågått under lång tid.
En ny väg är anlagd som gör det lätt att ta sig dit med bil. I området finns parkeringsplats, vandringsleder, informationsskyltar och mottagningsanläggning med grillplats. Kvarnstensbrottet är sedan 2003 skyddat som kulturreservat.

Vägbeskrivning

För att komma till Kvarnstensbrottet i Östra Utsjö med bil, tar du av vid Malungs Hembygdsgård, E16, en skylt visar vägen. Bilväg går ända fram till brottet, där kan du sedan välja de olika vandringslederna. Du kan även åka till den grusväg i byn Grimsåker som har förbindelse till vandringslederna som går upp mot kvarnstensbrottet, eller börja vid vandringsleden längst söderut som startar vid Vemforsen och järnvägen.