Utsikt över Siljan.

Gesundaberget

  • Besöksadress: Gesundaberget, Gesundabergsvägen 106, 792 90 Sollerön

Michelinbelönad utsikt  - Gesundaberget är högt, 353 meter över Siljan och 514 meter över havet, så härifrån ser du långt. Utsikten har fått tre stjärnor i Guide Michelin’s Green Guide.  Härifrån anar du Siljansringens storlek, där Siljan och Orsasjön visar den västra delen av det som finns kvar av nedslagskratern.

Boka

Beskrivning

Välbesökt utsiktsberg
Gesundaberget lockar med äventyr och upplevelser. Men berget berättar också om landskapets geologi. Bergets röda granit bildades på stort djup när magma stelnade långsamt för 1700 miljoner år sen. Så byggdes urberget upp i Sveriges jordskorpa. 

Den stora kraschen 
Långt senare, för 380 miljoner år sen, skedde det stora meteoritnedslaget i berggrunden.  Spåren efter kraschen in i Gesundabergets urberg syns som förkastningar som skapade de branta backarna.  Geologerna hittar också slagkäglor (shatter cones), en form som bildas i berget just vid meteoritnedslag. De är räfflade, kvastformiga mönster i berget. Just granit är en grovkornig bergart, vilket gör det svårt att urskilja slagkäglorna. Men på Naturmuseet i Rättvik finns bra exempel utställda.  

Inlandsisen bearbetade berget
Slutligen har berget fått sin nuvarande form under istiderna, då inlandsisar har format berget med en brantare östsida och de övriga sidorna slipade med flackare form. Det typiskt för så kallade flyggberg.

Vägbeskrivning

Vid Siljans västra strand, i byn Gesunda, 17 km söder om Mora.