Drönarbild tagen över Färnebofjärdens nationalpark.

Färnebofjärdens nationalpark

Färnebofjärdens nationalpark är Sveriges 26:e nationalpark och ett unikt naturområde där Nedre Dalälven breder ut sig med älvängar, gammelskogar, vatten, öar och forsar. Oavsett om du besöker nationalparken för att vandra, fiska, titta på fåglar eller bara för att ta det lugnt kan du räkna med naturupplevelser utöver det vanliga.

Boka

Beskrivning

I september 1998 invigdes Färnebofjärdens nationalpark av kung Carl Gustaf. Området är cirka 2 mil långt och ½ mil brett och omfattar omkring 10 000 hektar vatten och land. Här råder en vildmarksstämning som har få motsvarigheter i södra och mellersta Sverige.

Vid Hovnäs strax uppströms Tyttbos nationalpark finns en av två kvarvarande färjeförbindelse över Dalälven. Färjan förbinder Hovnäs i Dalarnas län med Botebo i Västmanlands län och denna förbindelse tillkom 1915. Genom föreningen Trelänsleden finns möjlighet att hyra stugor på Hjerts holme och i nationalparken, även en festlokal finns i Hovnäs bystuga. Båt med motor uthyres, fiskekortsförsäljning för By fiskevårdsområde och Färnebofjärden.

Balforsen i Tyttboområdet utgör den västra entrén till nationalparken. Vid entrén finns informationstavlor, torrtoalett (tillgänglig för rullstol), sopkärl, rastplatser med eldstäder och flera möjligheter till parkering. Området är tillgänglighetsanpassat med gjuten ramp så att det går att komma nära vattnet samt ett vindskydd med bred öppning och utan tröskel.

Färnebofjärdens höga biologiska och estetiska värden gör att denna del av Nedre Dalälven är värd att skydda som nationalpark. Fjärden är unikt sammansatt med ett myller av liv i en mosaik av speciella miljöer. Strandkärr, älvängar, översvämningsmark och gammelskog ger besökare oförglömliga naturupplevelser.

De periodiska översvämningarna sätter en stark prägel på nationalparken och den flikiga konturen omgärdar mer än 200 öar och skär. Myrmarker och barrskog med norrlandskaraktär möter sydliga lövskogar med inslag av ek och lind.

Nationalparken är känd för sin fågelrikedom och har varit flitigt besökt av ornitologer ända sedan 1970- talet. Här finns hela 205 fågelarter, varav drygt 100 arter häckar regelbundet.
Det artrika djur- och växtlivet skapar många spännande möten; 270 olika kärlväxter blandas med ett 20- tal fiskarter, cirka 60 rödlistade insektsarter samt älg, rådjur, hare, räv, mård, bäver, skogslämmel och lodjur.

Älvlandskapet Nedre Dalälven ingår i FN-organet UNESCO´s Biosfärprogram på grund av de unika natur-och kulturmiljöerna i området. Syftet är att främja hållbar social och ekonomisk utveckling i området, skydda den biologiska mångfalden och att vara en arena för forskning och utbildning. Biosfärområden nomineras av regeringen och godkänns av UNESCO. Idag finns det fem biosfärområden i Sverige och över 600 biosfärområden internationellt och antalet växer stadigt.

Vägbeskrivning

För att komma till Tyttbo-området av Nationalparken: Kör nordöst från Avesta på väg 68, sväng av mot Folkärna och följ vägen tills du kommit till By. Kör förbi By kyrka och följ skyltarna mot Tyttbo och Hovnäs. Om du åker efter GPS kan du söka på ”Stadarna”.