Utsikt över Älvdalens natur.
Bergvägg omgiven av skog.
Slät sten och informationsskylt
Skylt och grön ledmarkering i naturen.
Spång i skogslandskap.
Skylt över vandringsled och blå markering på trädstam.
Skylt över vandringsleder.
Grillplats vid utsiktspunkt.

Blyberget Naturreservat

Blyberg, Blybergets naturreservat

Blyberget har en topp som reser sig 525 meter över havet och består av bergarten porfyr, kallad Blybergsporfyr. Tack vare de konstföremål som finns spridda över världen är bergarten världskänd. Miljön i och kring porfyrbrotten är av stort kulturhistoriskt intresse. I området finns även värden knutna till växt- och friluftsliv. Sedan 2018 är Blyberget ett naturreservat.

Visa mer Visa mindre

Hitta hit

Besöksadress: Blybergets naturreservat, 796 91 Blyberg

Kör RV70 från Älvdalen mot Mora. Efter ca 10 km sväng vänster mot Blyberg. Ta vänster i byn vid skylten mot porfyrbrott. Ta höger när asfaltsvägen slutar och ni kommer fram till bondgården, kör ca 100 m och ställ bilen vid parkeringen.