Bördig granskog slutning.

Ändlösberg

Skogen på Ändlösberg ligger på 430 meters höjd över havet. Runt bergstopparna och i norra delen av området finns en höjdlägesskog. I den växer klen och kort gran och tall, där inslaget av gammal tall är stort.

Boka

Beskrivning

På bergets syd och sydöstsluttning växer en bördig granskog. Här finns också enstaka grova björkar, sälgar och rönnar och det ligger mycket död ved på marken. Det finns spår efter skogsbruk från 1960-talet. Vedsvampsarter som de hotade arterna doftskinn och stjärntagging finns. Höjdlägesskogen runt bergstopparna har ett bra klimat för hänglavar. Här växer bl a garnlav, skägglav och violettgrå tagellav frodigt.
Tjäder är vanlig i området. Många av de gamla träden har bohål lämpliga för sparv- och pärluggla och skogens småfåglar.

Efter kolbränning kan man hitta en kolbotten och en kojruin.

Vägbeskrivning

Från Djurås Centrum: Åk mot Mockfjärd på E16, Ta vänster i rondellen vid Dalviks kvarn i Djurås
Åk ca 2,8 km tills du kommer till en T-korsning. Ta vänster mot Arvslindan-Bäsna-Borlänge. Fortsätt ca 1,5 km, ta sedan höger. Åk rakt fram över järnvägen Efter 400 m, ta vänster i y-korset, Åk 100 m, ta sedan höger i y-kors

Du ser snart en bom. Den är låst under bärsäsongen. Härifrån är det 5 km till Ändlösberg, du ska fortsätta samma väg. Se upp för stenig väg om du har låg bil. Efter 5 km kommer du till en vändplan där du kan parkera.