Många bullar på en brödfat med rötvitrutig duk.

Olnispagården café

Café med hembakat och matiga tunnbrödsmörgåsar. Tunnbrödsbakning med försäljning onsdagar. Visning av gamla gården med tidstypiska miljöer som har levandegjorts med gestaltande av människor och djur, ljud- och ljus illustrationer och berättarröster. Försäljning av Transtrands hembygdsförenings böcker med lokal historik.

Boka

Beskrivning

Gården har bevisligen varit i samma släkts ägo från Gustav Vasas tid på 1500-talet ända fram till 1945.
Olnispagården med många bruksföremål av järn och trä, "berättar" om bygden från 1700-talet till 1900-talets början. Gården är tidstypisk för 1800-talet och tidigare.