Ledmarkeringen för vattnets väg på en pinne, vandrare längre fram på stigen.

Vattnets väg till Gruvan 30 km

30 km lång vandringsled som man kan gå i kortare etapper. Falu Gruva har alltid varit beroende av de närliggande vattenvägar som omgett gruvlandskapet. Dessa vattenvägar har idag röjts och blivit vandringsleder i unika miljöer med rikt natur- och djurliv.

Boka

Beskrivning

Längd: Vandringslederna erbjuder totalt drygt 3 mil vandring, fördelade på fyra olika slingor.

Startplats: Startplatser finns vid Falu Gruva, Lilltorpet, Puttbo Bergsmansgård, Stångtjärn elljusspår och Slätta elljusspår. Vid varje startpunkt finns parkering.

Ledbeskrivning:
Här kan du se medeltida hyttplatser, vackra bergsmansgårdar, dammar och dammhus i en särpräglad nordisk natur. Informativa skyltar, rastplatser och slogbodar finns i området som är en viktig del av Världsarvet Falun.

Ett exempel av vad du kan se efter vägen är Rysstunneln. En "miniäventyrsgruva". En tunnel som byggdes genom åsen från den högst belägna dammsjön Igeltjärn. Av folktraditionen kallas tunneln Rysstunneln och sägs ha anlagts av ryska krigsfångar. Av de noggrant förda räkenskaperna framgår dock att arbetet utfördes av en murmästare, fyra arbetsledare och ett arbetslag bestående av 36 kvinnor i en tid då Sverige låg i krig med Ryssland.

Enklare karta finns att hämta på Världsarvshuset vid Falu Gruva eller ladda ner via länk.

Projektet Vattnets väg till gruvan har drivits av Världsarvet Faluns Vänförening i nära samarbete och med stöd från Länsstyrelsen Dalarna, Falu kommun och Stiftelsen Stora Kopparberget.