Två fiskare håller om varandra vid strandkanten intill älven.

Strömfiske i Ogströmmen

Ogströmmen startar vid Ogsjön, och rinner femhundra meter på Venjans fiskevårdsområde, innan den passerar rågränsen och kommer in i Malungs fiskevårdsområde. Från Malungsrået ner till Öje är det nio kilometer och det är bra harr och öringfiske hela vägen.

Boka

Beskrivning

Övre två kilometrarna har en egen karaktär med korta forsar och längre sel. Sommartid är det ingen ädlare fisk i selen, men de håller grov gädda. Vill man prova gäddfisket är skymningstimmen bäst, och det landas varje år riktigt fina fiskar på runt meter i dessa sel.

Ett par kilometer nedströms rået, direkt efter selet vid Holmängen, börjar den långa forsen och strömmen faller ganska jämnt hela vägen ner till byn. Forsens karaktär ändras gradvis allt eftersom och det finns ett antal naturliga fiskeplatser med ganska skilda biotoper innan Ogströmmen når Öje.