Vy över Storån

Storåns Flugfiskekort

Storån ringlar fram i ett varierat landskap mellan Särsjön i nordväst och ner till sammanflödet med Töfsingån i sydöst. Norr om Storån ligger den storslagna nationalparken Töfsingdalen med en nästintill opåverkad naturskog med tallar på en ålder över 400 år!

Boka

Beskrivning

Storån passerar en mängd småsjöar, eller så kallade "håar". Området har länge varit välbesökt av fiskare och många platser utefter ån har blivit namngivna efter fiskare eller händelser, till exempel Arnolds sten och Kockudden.

Öringarna och rödingarna i detta fiskeområde är troligen ursprungliga stammar och har därför ett mycket högt bevarandevärde. Området är skyddat som naturreservat och nationalpark, men fiske är tillåtet enligt föreskrifter som Länsstyrelsen fastställer.

Här är flugfisket kvoterat till max 20 fiskare per dag och ett särskilt fiskekort krävs (Storåns flugfiskekort). Den kvoterade sträckan går från Särsjöns utlopp till Töfsingåns utlopp.

Eftersom Storån ligger i ett naturreservat gäller förutom allemansrätten ytterligare föreskrifter för besökare. Läs mer på www.visitdalarna.se/storan.

Vid bokningstillfället kommer du ombes att lämna namn och mailadress till samtliga fiskare som du bokar för. Detta är ett krav för att kunna genomföra bokningen.

Fiskekorten skickas som digital voucher som du finner via en länk i din bekräftelse som skickas via e-post. Den kommer att fungera som ert fiskekort. Denna kan laddas ner alternativt skrivas ut.

Max 1 bokning per person och säsong (en person får boka in flera personer på samma bokning). Restdygn (enstaka dygn) släpps 28 dagar innan ankomst.

Vägbeskrivning

1. Vid Grövelsjön finns en parkering där man kan man lämna bilen under sin fjällvistelse. Därifrån är vandringen till stugorna vid Särsjön ca 12 km.
2. Vid Foskros, sväng av mot Hällsjön och kör ända fram till Siljanskojan. Vägen är bitvis riktigt dålig. Därifrån är det också cirka 12 km vandring till Storån.

Flugfiskekortet är giltigt från 12:00 på ankomstdagen till 12:00 på avresedagen

För att skydda den känsliga naturen finns särskilda regler för besökare. Läs noggrant igenom bifogade regler och respektera dem, dessa skickas ut samtidigt som fiskekortet. Då kan vi gemensamt hjälpas åt att bevara den fantastiska fjällmiljön för framtida besökare. Överträdelse kan leda till böter eller fängelse i upp till 2 år samt avstängning från framtida fiske i Storån.