Två pojkar står på fiskebryggor och fiskar

Särna Idre Fiskevårdsområde

Fiska i Särna-Idres vatten efter öring, harr och röding.

Boka

Beskrivning

Fiskevårdsområdet omfattar allt socken- och bysamfällt fiske. Sjöarealen är ungefär 6000 ha och de större strömvattnen är sammantaget cirka 17 mil. Dessutom ingår genom arrende Sveaskogs vatten och genom samförvaltningsavtal de flesta reservatsvatten med undantag för fjällvattnen i Hävlingensystemet och på Fulufjället. Där gäller bara Dala Fjällfiskes fiskekort.