Utsikt över Opplimen

Opplimen runt 4 km

Runt sjön Opplimen går en grusad, delvis asfalterad vandringsled. Den passerar byarna Bodlindor och Sjugare och även flera olika naturtyper, t. ex.gammal granskog, jordbruksmark och sjöar.

Boka

Beskrivning

Längd: 4 km

Svårighetsgrad: Blå

Beskrivning: Startpunkt för vandringen är badplatsen invid riksväg 70 vid Bodlindor, Sätra. Leden är rullstolsanpassad.

På vandringen runt sjön används befintliga byvägar som bland annat passerar Knotgården (DHR's kursgård i Bodlindor) och Karlfeldts Sångsgården i Sjugare.

Vid bäckmynningen i sydöstra delen av sjön passerar du en aktiv bäverhydda. Här kan du även se och höra nästan alla Sveriges hackspettsarter och även storlom.

Badplats finns invid riksväg 70 vid Bodlindor, Sätra.

Vägbeskrivning

Från Leksand: Kör norrut på riksväg 70, det är cirka 10 kilometer till sjön Opplimen. Parkering finns vid badplatsen vid Bodlindor, vid reningsverket i Sjugare, samt vid anslutningen till naturstigen i Bodlindor.
Allmänna kommunikationer: Dalatrafik linje 271 och 276.