Könsta.

Gruvvandringen 5 km

Vandring som går genom gamla gruvområden i skogen vid Solberga, sydost om Insjön. Vandringen går längs smala men lättvandrade stigar i delvis kraftigt kuperad terräng förbi olika platser där det förr bedrivits gruvdrift

Boka

Beskrivning

Längd: Gruvvandringen 5 km

Svårighetsgrad: Röd, krävande

Beskrivning: Start vid Fiskdammarna vid Solberga, parkering och informationsskylt med karta över området finns att hitta vid parkeringen. Från där vandrar man förbi fiskdammarna och in i skogen. Några av de gruvlämningar som finns längs vägen är Könsta, som användes för att driva en stånggång till gruvorna, vidare kommer man till Blackbergets gruvfält där järnmalm bröts, slutligen kommer man fram till Insjöns koppargruva med stora gruvhål, var här noga att följa de orangea markeringarna genom området

Om man vill fortsätta vandra så kan gruvvandringen kombineras med Järnfyran då blir vandringen totalt 9 km.

Vägbeskrivning

Från Leksand: Starten för vandringen ligger cirka två mil sydost om Leksand. Från Leksand tar man riksväg 70 till Insjön där man sedan svänger av till Hjultorget, i andra rondellen fortsätter man rakt fram mot Timmervägen och åker mot Brenäs. Strax efter Brenäs, sväng vänster mot Romma och Rönnäs, fortsätt längs den vägen fram till en skylt där det står Solberga, sväng in på grusvägen och fortsätt ca 700 m till fiskdammarna.