Cross country trails.

Furudal 2,5 - 12 km

Skidspåren utgår från spårcentralen i Tillhed. Skidspåren går över öppen fin hedmark och moränåsar.

Boka

Beskrivning

Längd: 2,5 - 12 km.

Svårighetsgrad: Lättåkt till medelkuperat beroende på vilket spår du väljer. Se spårkarta via länk för ytterligare information.

Startplats: Furudals skidcenter vid Tillhed.

Spårmarkering: Röd 2,5 km, gul 5 km, orange 7 km och grön 10 km.

Spårbeskrivning:
Här har skidspåren dragits fram i öppen, fin hedmark och tallskog på grusåsar. Elljusspår: 2,5 km och 5 km. Ljuset tänds manuellt och lyser i 1 timme.
Dagspår: 7,9 och 12 km.
IFK Ore preparerar spåren.

Tänk på att spåren påverkas av väder och vind, så undersök gärna förhållandena och spårstatus innan du ger dig ut på skidturen.

Vägbeskrivning

Grön 7,9 km, 12 km. Blå/vit 0,4 km anslutning till Furudals bruk.