Solnedgång speglar sig i vattnet.

Fiskekort Säters Fiskevårdsområde

Säters fvof erbjuder många spännande fiske- och naturupplevelser på gång- och cykelavstånd från Säters centralort och Säters Camping.

Boka

Beskrivning

Fiske i sjöar dominerar men ett antal rinnande vattendrag ger omväxling till fisket. Till de senare hör bland annat en sträckan av Dalälven, som utöver gädda, abborre och vitfisk ibland kan överraska med insjööring och regnbåge.

Fiskutbudet i föreningens vatten stavas huvudsakligen gädda och abborre. Undantaget är två ädelfiskesjöar i Nisshyttan, Björshyttsjön och Myggtjärn. I dessa sjöar utplanteras mest regnbåge, öring om tillgång finns för utsättning. Fiske i ädelfiskesjöarna kräver särskilt fiskekort. I Ljustern, föreningens största sjö, utplanteras också öring (vid tillgång), men här fiskar du med vanligt sportfiskekort. Besök gärna hemsidan fiskaisater.se för mer information om fiske och fiskar.

Fiskekort kan endast köpas digitalt, här eller på iFiske. Sportfiskeregler framgår på fiskekortet. Observera att barn till och med 16 års ålder fiskar gratis (gäller inte ädelfiske i Björshyttsjön och Myggtjärn).

Kontaktperson: Ulf Ljusteräng, 070-542 67 75, ulfljusterang@gmail.com