Stor fin fisk hålls upp.

Fiskekort Gagnef-Mockfjärds Fiskevårdsområde

Gagnef/Mockfjärds Fiskevårdsområde omfattar östra delen av kommunen, undantaget sjöarna Gimmen och Svarttjärn.

Boka

Beskrivning

Bokningsbekräftelsen gäller som fiskekort inom Gagnef-Mockfjärds fiskevårdsområde enligt områdets bestämmelser. Fiskekortet ska medföras vid fiskets utövande och på anfordran uppvisas för polisman eller fiskeritillsyningsman.

Gagnef/Mockfjärds Fiskevårdsområde omfattar östra delen av kommunen, undantaget sjöarna Gimmen och Svarttjärn.
Fiskevårdsområdet har fiskerätt uppströms i Österdalälven till inloppet i Öälven i Ålkilen.
I Västerdalälven har fiskevårdsområdet fiskerätt uppströms kraftstationen i Lillstup (skylt finns vid övre gräns). Det är inte tillåtet att fiska i Tansån eller Lortån.

Fiskeregler
Fiske får bedrivas mot lösande av fiske­kort i samtliga vatten i Gagnefs/Mock­fjärds församlingar.
OBS! Det kan finnas fiskevatten med särskilda bestämmelser. Du som sport­fiskar är skyldig att ta reda på vilka be­stämmelser som gälle. Personer kyrkobokförda i Gagnef eller Mockfjärds församlingar får köpa orts­kort. Även ortskortsinnehavarnas fa­miljemedlemmar såsom barn, måg eller svärdotter, även om dessa är bosatta på annan ort, äger rätt att lösa ortskort.

Barn under 16 år fiskar gratis.
Ägare eller delägare till fritidshus eller jordbruksfastighet belägen inom fiske­vårdsområdet, äger rätt att köpa ortskort även om denne är bosatt på annan ort.
I följande ädelfiskevatten är endast handredskapsfiske tillåtet:
Tryssjön, Rosen, Garntjärn med åar, Långsjön, Grästjärn, Bröttjärnaån, Surensån, Lilla Fjästtjärn samt älvarnas forspartier. I Lortån är fiske inte tillåtet.
I Tansån gäller följande: Totalfredat från älvmynningen till bron vid Vimans. Ovanför Vimans bro till Tansens utlopp är fiske tillåtet från 1 juni t o rn 31 juli.
Trollingfiske får bedrivas med 2 spön per person. Övrigt fiske, ett handhållet spö. Max 2 st ädelfiskar får fangas per kort och dag. I älvarna gäller följande minimått: Han 35 cm och Öring 40 cm.

Undantag: Djurforsen, Lögners- forsen, se särskild ruta uppe till höger på denna sida.
Förbud mot drivfiske med flaska eller standkrok samt nätfiske i följande vatten: Tansen, Bästen, Långsjön, Esttjärn, Les­sen och Nässjön. I övriga vatten är nät­fiske tillåtet för innehavare av ortskort.
Angling är tillåten i samtliga vatten. Gäddsaxar är dock inte tillåtna.
Utestående fiskeredskap skall vara för­sett med namnbricka.
Harrfiske förbjudet fr o m 1 maj — t o m 1 juni.
Öringfiske förbjudet i strömmande vatten fr o m 15 september t o m 1 no­vember.
Kräftfiske: Endast innehavare av orts­kort får lösa kräftfiskekort. Upplåtelse enligt årsmötesbesl ut.
Tillsyn sker kontinuerligt.

För mer information samt kartor se www.gagneffiske.se