Man håller i en stor fisk.

Fiskekort Floda-Björbo Fiskevårdsområde

Genom Björbo och Dala-Floda, på en sträcka av endast 15km, strömmar inte mindre än sex älvforsar, Käringforsen, Fänforsen, Hagelängsforsen, skålforsen, Forsgärdsforsen och Hagforsen.

Boka

Beskrivning

Bokningsbekräftelsen gäller som fiskekort inom Floda-Björbos fiskevårdsområde enligt områdets bestämmelser. Fiskekortet ska medföras vid fiskets utövande och på anfordran uppvisas för polisman eller fiskeritillsyningsman.

OBS! Ortskort endast kan lösas av personer boende i Floda-Björbo fiskevårdsområde. Ortskorten finns att köpa hos lokala ombud eller på ifiske.se.

Uppdaterade regler som gäller från nyår 2020/2021:

Regler för turistfiskekort

1. Fiske får bedrivas mot lösande av fiskekort i samtliga vatten i Floda församling med undantag för Basttjärn i Trolldalen.
2. Barn under 18 år fiskar gratis i allmänna vatten i målsmans sällskap då målsman löst fiskekort. Årskortet är ett så kallat familjekort som alltså gäller för make/maka och barn under 18 år inom samma familj.
3. Fiske får bedrivas med följande redskap:
Spinn-, haspel-, flug-, mete- eller pimpelspö samt mjärde (ej mjärde i forsarna).
Mjärde får inte användas i ädelfiskevatten.
4. Angling är tillåtet i samtliga sjöar och tjärnar.
(undantag Stora Byrtjärn, Ö. Glasögontjärn, Gysstjärn och Långsjön)
Max 15st angeldon per kort, minimimått angelkrok 10cm.
5. Allt fiske med fasta redskap riktat mot ädelfisk är förbjudet.
6. Allt kräftfiske förbjudet.
7. I Östra Glasögontjärn är endast flugspöfiske tillåtet.
8. Allt fiske från båt och flytring är förbjudet i ädelfiskevatten.
Undantag: Närsen, Älven, Gryssen, Långsjön Dammsjön och Olsen (Orsen).
9. Förbud mot drivfiske med flaska (bult) eller dylikt i alla ädelfiskevatten.
10. Alla ädelfiskevatten: Fiske får endast bedrivas med 1st handhållet spö per person. Max 2 ädelfiskar får fångas per kort och dag. Minimimått för Öring 35cm. (ej forsarna, se nedan).
11. Ädelfiske i alla forsar:
a) Endast ett handhållet spö per person och kort
b) Endast harr och öring mellan 35-45 cm får behållas, alla andra skall släppas tillbaka oavsett kondition och endast en öring och en harr per fiskekort och dag får behållas.
c) I alla forsar utom Käringforsen är det tillåtet att fiska med såväl konstgjorda som levande beten, dock endast med hullinglös krok för att avkrokning ska kunna ske på ett så skonsamt sätt som möjligt.
12. Harrfiske förbjudet from 1 maj tom 1 juni pga. lek.
Öringfiske förbjudet i strömmande vatten from. 15 sept tom 1 nov. Om Öring fångas i strömmande vatten när Harrfiske bedrivs under perioden 15 sept tom 1 nov skall den alltid återutsättas oavsett kondition eller storlek.
Regler för Flosjön: All öring mellan 50 - 100 cm ska släppas tillbaka oavsett kondition. Detta på grund av att de är ovärderliga avelsfiskar.
13. Gäddfiske, Gäddor under 90 cm längd får tas upp, alla gäddor över 90 cm återutsätts. Gäller i samtliga vatten.
14. Fiskeförbud 100 m uppströms, 100 m nedströms samt 100 m ut i älven vid Fänforsens rastplats.
15. Trollingfiskeregler - gäller i Flosjön, Närsen, St Lövsjön och Olsen (Orsen):
o OBS! Särskilt Trollingkort krävs för trollingifsket i dessa vatten.
o Max 6st spön per båt.
o Fisk får tas upp enligt gällande minimimått 35 cm (öring och annan ädelfisk, gäller inte Flosjön som har särskilda regler, se ovan)
o Gäddor under 90 cm får tas upp, alla gäddor över 90 cm ska släppas tillbaka oavsett kondition.
o Barn under 18 år fiskar på målsmans kort (gäller även mor och farföräldrars kort i deras sällskap).