Logotype för Bjursås-Leksands Fiskevårdsområde, ett runt märke den yttersta ringen är blå i den inre ringen en fisk samt symboler för Leksand och Bjursås..

Fiskekort Bjursås-Leksands Fiskevårdsområde

Ett fiskevårdsområde som sträcker sig från Bjursås till Leksand. Om man är flugfiskare finns alternativ som heter Hovtjärn. På kortet finns även ett 80-tal sjöar och vattendrag.

Boka

Beskrivning

Bokningsbekräftelsen gäller som fiskekort inom Bjursås-Leksands FVOF enligt områdets bestämmelser.

REGLER 2023 BJURSÅS-LEKSANDS FVOF

Områdets omfattning:
Inom det gröna området på kartan.

Separata fiskekort krävs i nedanstående vatten:
21. Attjärn, Såtjärn / 22. Lungsjöån.


Allmänhetens fiske:
(Fiskekort krävs) Handredskap, angling, ismete, sax, ståndkrok och mjärdar. Vid fiske med rörlig motorbåt. Max 4 spön/båt.
Ej nät, ryssja, uttring och kräftfiske.

Fiskerättsinnehavarens fiske:
Fiskerättsinnehavaren måste lösa fiskerättsbevis som medger rätt enligt lag med tillåtna redskap där fiskerätt innehas.
I övriga vatten fiskeredskap enligt allmänhetens fiske, se ovan. Fiskerättsbevis löses hos lokala ombud eller på www.ifiske.se . Gäller man, hustru och samboförhållanden. Information om nätfiskets regler och tider finns på föreningens hemsida.

Kräftfiske:
Endast fiskerättsinnehavare inom eget skifteslag vid samfällt fiske, eller egen fastighet vid enskilt fiske, som innehar fiskerättsbevis. Gällande tider och regler för innevarande år beslutas på årsstämman i mars. Information om tider och regler finns på föreningens hemsida.

Totalt fiskeförbud hela året (markerade med gröna kryss):
23. Lurån / 24. Kvarnån/ 25. Saluån (mellan Siljan o Rv 70)/
26. Axån / 27. Leksbodaån (södra delen).

Hovtjärn
Endast flugfiske med flugfiskespö från land tillåtet då öppet vatten finns.
Under januari – mars månad öppet för allmänt pimpelfiske.
Max 3 ädelfiskar per dygn/kort.

Rogsjön
Max 3 öringar per fiskekort och dygn från 1 januari till 30 september. Max 1 öring per fiskekort och dygn från rörlig motordriven båt 1 oktober till 31 december.
Minimått 40 cm på öring.

Totalt fiskeförbud vid Luråns utlopp 15 augusti till 31 december, området är utmarkerat med röda bojar.
Från östra Lurholmen till boj 400 m utanför Luråns utlopp och till boj cirka 500 meter österut.

Rällsjön:
Trollingförbud i Axviken 1 september till isläggningen.
Max 1 öring per kort och dygn hela året. Minimimått på Öring 40 cm.

Fjällgrycken
Minimimått på Öring 40 cm.

Öratjärnarna
Endast flugfiske tillåtet. Catch and release på öring. Båt och flytring tillåtet.
Inget vinterfiske tillåtet. Motivering: Med hänsyn till att bevara den vilda öringstam som finns och att skydda mot ev, sjukdomar. Unik för att ej gädda finns.

Ungsjöarna (Bjursås-Leksands FVOF/Rättvik-Boda FVOF fiskekort gäller):
All öring mellan 60 - 95 cm skall släppas tillbaka. Max 1 öring per dag.
Ett handredskap gäller per fiskare. Även trollingförbud.
Ismete max 8 spön med trekrok/kort och fiskare. Kan ej lösas fler kort.
Angelfiske får endast bedrivas med angelkrok och max 10 st don för turistkort och 15 stdon för ortskort, fiskerättsbevis.
Även saxförbud. Detta enligt Rättvik-Bodas FVOF regler.

Övriga vatten: Begränsningar av antalet ädelfiskar
Max 3 ädelfiskar (Öring, Röding, Regnbåge) per fiskekort och dygn.
Förbud mot fiske i öppet rinnande vatten 1 september – 31 december.

Övriga vatten: Maxmått Rekommendation
Alla Abborre över 40 cm och Gädda över 90 cm rekommenderas
sättas tillbaka. Gäller i hela området.

Åldersgräns: Gratis fiske för barn o ungdom tom det kalenderår man fyller 16 år.
Fiskereglerna för allmänt fiske skall dock följas. Detta gäller områdeskortet och inte Attjärn o Såtjärn.

Fiskeredskap lagda i vatten skall vara försedda med namnbricka. Finns ej namnbricka äger polisman eller fisketillsyningsman rätt att omhänderta redskapen.

Giltigt fiskekort skall medföras vid fiskets utövande och på anfordran uppvisas
för polisman eller fisketillsyningsman.

Kontrollavgift:
Tas ut av den som bryter mot årsmötets beslutade bestämmelser.
Brott mot bestämmelserna 2 500 kr per tillfälle.

Upplysningar om fiskevårdsområdet:
Jonas Mix 070 – 346 97 94
Terese Nyström 070 – 534 43 65

Se gärna vår hemsida: www.bjursasleksandsfvof.se
Försäljare av fiskekort och fiskerättsbevis finns angivna på föreningens hemsida eller anslag ute på anslagstavlorna.
Säljs även på nätet genom www.ifiske.se och www.visitdalarna.se

Årets Fisk 2023: För regler och information om detta. Se hemsida eller kartan.

Attjärn o Såtjärnkort
REGLER o UPPLYSNINGAR ATTJÄRN/SÅTJÄRN


Attjärn öppet from kl 09.00 6 januari 2023 - 31 mars 2023.
Såtjärn stängt under vintern.

Områdets omfattning
Inom det gröna området på kartan ligger Attjärn o Såtjärn.
Kort till dessa sjöar säljs här på nätet under dessa sjöars öppettider.

Priser:
Priset är 150 kr per dygn (papper, webb).
Max 3 ädelfiskar per kort gäller.
Begränsning: Max 2 fiskekort per dag/person får köpas

Särskilda regler
* Åldersgräns: Barn under 15 år fiskar på någon vuxens kort.
Tre ädelfiskar per kort gäller men man får fiska med varsitt redskap och hjälpas åt att få tre ädelfiskar.
* Endast ett redskap i sänder får användas.
* Flytring ej tillåten
* Max 3 ädelfiskar per kort.

Om ni vill se Djupkartor så finns de på fiskevårdsområdets hemsida www.bjursasleksandsfvof.se

Titta gärna in på deras hemsida eller skicka ett mail om ni har frågor.
Se hemsidan för mer info om priser, villkor, aktuell info m.m.
Hemsida: www.bjursasleksandsfvof.se
E-post: info@bjursasleksandsfvof.se

Kontaktperson: Jonas Mix tel: 070-346 97 94.
Terese Nyström tel. 070 – 534 43 65.