Person som cyklar

Cykla en del av Porfyrleden: Evertsberg - Västäng

Cykla mountainbike på stigar, traktorvägar och grusvägar – mitt i Älvdalsskogen.

Boka

Beskrivning

Upplev Älvdalsnaturen på mountainbike. Starta vid Evertsbergs bygdegård och cykla på mindre grusvägar, traktorvägar och stigar ner mot Västäng. Från bygdegårdens parkering, följ Dysbergsvägen nerför backen, sväng in på Skolvägen. Följ skoterkryssen genom skogen vid skolan, korsa vägen, följ skoterkryssen igen fram till Porfyrledens markeringar kommer fram vid bron. Följ orangea markeringar och skyltar ”Porfyrleden”. Följ denna tills Porfyrleden svänger till Vänster och Romboleden (som hittills varit samma led) fortsätter rakt fram. Fortsätt rakt fram och följ Romboleden till Västäng. Se karta i bilder. Leden är i varierad terräng och perfekt för den som söker lite utmaning, men som ändå vill kunna köra snabbt på grusvägar emellanåt. Sträckan är 12 kilometer.