Vy över en fin och solig natur.

Vandra i Borlänge


Gyllbergen har en speciell karaktär som liknar lågfjällsterräng. Det är ett stort höglänt och väglöst vildmarksområde med stora möjligheter till friluftsliv. Spännande och välmarkerade vandringsleder i olika längd.


Valda filter